Tại buổi tập huấn, các học viên đã được đồng chí Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh – giảng viên lớp tập huấn truyền đạt, phổ biến những kiến thức về luật Hợp tác xã 2012, chính sách hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã đang được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác; Thông tư số 03/2014/TT-BKH, ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và các chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã… và một số các nội dung khác liên quan đến chính sách hỗ trợ ưu đãi các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lớp tập huấn đã giúp các học viên hiểu được mục tiêu, ý nghĩa phát triển kinh tế tập thể, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, nâng cao kiến thức về luật hợp tác xã và chính sách khuyến khích thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã cho các đối tượng hoạt động trong sản xuất kinh doanh về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Ngoài ra, những kiến thức được cung cấp và bổ sung giúp các bạn học viên hướng tới thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể hiện nay./.