Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 4/2022, không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào ra công chúng, nhưng có 23 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 16.472 tỷ đồng.

Phần lớn doanh nghiệp phát hành trong tháng 4/2022 đến từ các ngân hàng thương mại, với 14.940 tỷ đồng, chiếm tới 90,7% tổng giá trị phát hành toàn thị trường. Trong nhóm này, Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng (trái phiếu có kỳ hạn 3 năm); tiếp đến là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, với lượng vốn huy động thành công là 2.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 4 vừa qua, nhưng khối lượng chỉ chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tiếp tục suy giảm
Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo kỳ hạn và theo nhóm ngành trong 4 tháng đầu năm 2022 (nguồn: VBMA)

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm nay, theo VBMA, có tổng cộng 97 đợt phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị khoảng 68.566 tỷ đồng (chiếm 88,74% tổng giá trị phát hành) và 9 đợt phát hành ra công chúng, với giá trị 8.696 tỷ đồng (chiếm 11,26% tổng giá trị phát hành).

4 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 15%, trong khi giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 22%.

Nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành trong 4 tháng đầu năm nay, với tổng khối lượng là 28.856 tỷ đồng, chiếm 37,35%. Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này, với 21.559 tỷ đồng, tương đương 74,71% tổng giá trị phát hành.

Nhóm ngân hàng đứng ở vị trí thứ hai, với 24.393 tỷ đồng vốn huy động thành công, chiếm 31,57% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn trái phiếu phát hành bình quân của các ngân hàng thương mại là 4,03 năm. Trong nhóm này, Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành nhiều nhất, với 4.600 tỷ đồng, tiếp đến là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam với 3.948 tỷ đồng./.