Trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) nhằm tạo thuận lợi trong thực thi FTA giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử tạo thuận lợi trong thực thi FTA giữa Việt Nam – Hàn Quốc
Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ký ngày 21/10/2022

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, ngày 21/10/2022 tại Hà Nội và ngày 31/10/2022 tại Tê-chơn, Hàn Quốc, các lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc đã ký luân phiên Bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES), nhằm tạo thuận lợi trong thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa chính phủ của các nước thành viên ASEAN và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc (AKFTA).

Trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử tạo thuận lợi trong thực thi FTA giữa Việt Nam – Hàn Quốc
Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam, ký ngày 21/10/2022

Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng để hỗ trợ truyền và nhận dữ liệu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) qua hệ thống EODES giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Điều này thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc đẩy nhanh quy trình, thủ tục cấp C/O tại nước xuất khẩu, cũng như thông quan hàng hóa dựa trên dữ liệu C/O điện tử để được hưởng ưu đãi thuế quan VKFTA và AKFTA tại nước nhập khẩu, giảm áp lực đáng kể về thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử tạo thuận lợi trong thực thi FTA giữa Việt Nam – Hàn Quốc
Ông Yoon, Taesik - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hàn Quốc, ký ngày 31/10/2022

Đồng thời, là tiền đề để Việt Nam và Hàn Quốc dần chuyển sang cấp C/O điện tử sau này trong khuôn khổ các FTA mà hai nước là thành viên, thúc đẩy phát triển hơn nữa hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất giữa doanh nghiệp hai nước.

Song song với việc truyền và nhận dữ liệu C/O điện tử qua EODES, C/O mẫu VK/KV và C/O mẫu AK bản giấy vẫn được cấp theo quy định hiện hành, để phục vụ cho mục đích lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa trong VKFTA và AKFTA.

Trường hợp lỗi kỹ thuật xảy ra, C/O giấy có thể được sử dụng để thay thế dữ liệu C/O điện tử. Nội dung Bản ghi nhớ phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ tại “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ), cũng như các mục tiêu về chính phủ điện tử tại “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/ 2021 của Chính phủ.

Sau khi Bản ghi nhớ đã được ký luân phiên và có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2022, các bên tiếp tục hoàn thiện các vấn đề kỹ thuật và thông báo sau về thời điểm chính thức Việt Nam và Hàn Quốc sẵn sàng thực thi EODES./.