Triển khai cụ thể hóa xây dựng dự thảo Nghị định

Trước đó, tại cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định DPPA ngày 10/4, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ đã triển khai xây dựng DPPA từ năm 2019 có tham khảo tư vấn trong và ngoài nước với nhiều nội dung quan trọng. Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý xây dựng Nghị định và giao cho Bộ Công Thương triển khai. Trên cơ sở thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Đề cương Nghị định được Bộ Công Thương xây dựng, Bộ trưởng đề nghị các thành viên cho ý kiến đóng góp chi tiết làm cơ sở cho Thường trực Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ vào cuối tháng 4.

Hoàn thành dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) trình Chính phủ xem xét
Dự thảo Nghị định về DPPA dự kiến được Bộ Công Thương trình Chính phủ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024

Ông Trần Việt Hoà – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương đã công bố quyết định thành lập cũng như các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về DPPA; Đề cương dự thảo Nghị định của Chính phủ về DPPA. Theo đó, Ban soạn thảo có 20 thành viên gồm đại diện: Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VCCI, Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng ban.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã nêu ý kiến đóng góp về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; xác định giá/chi phí các khâu dịch vụ; hợp đồng giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện...

Cụ thể, góp ý cho nội dung về đề cương dự thảo Nghị định, ông Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng thư ký VCCI cho biết, việc xây dựng Nghị định này có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết 2 vấn đề là tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện cũng như có phương án tài chính qua cơ chế giao ngay. VCCI nhất trí về phương án Bộ Công Thương đề xuất, nhưng về thủ tục hành chính cần lưu ý để làm sao cho rõ ràng, dễ thực hiện. Đặc biệt, cần quy định về quy trình thủ tục, quyền và trách nhiệm các bên cần nêu rõ trong Nghị định. Bộ cũng nên lấy ý kiến rộng rãi hơn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng. Sau đó có thể tổ chức hội thảo hoặc gặp gỡ trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiêp, đối tượng quan tâm.

Đóng góp thêm ý kiến trong phần thảo luận, ông Trần Việt Hòa cho biết, Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ tập trung làm rõ những câu hỏi như thế nào và tại sao? Tuy nhiên, khi thực hiện DPPA không thể tách rời các cơ chế phát triển điện lực, giá điện, trong đó có giá truyền tải tại Việt Nam; phù hợp với các quy định khác như quy hoạch, đầu tư... của Việt Nam.

Ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững cho rằng, cần xem xét mở rộng đối tượng tham gia trong Nghị định thay vì chỉ có nhà máy điện gió, mặt trời. Về đối tượng khách hàng trong dự thảo chỉ nói là khách hàng sản xuất, do đó cũng cần mở rộng thêm vì có những khách hàng không phải sản xuất cũng muốn tham gia cơ chế…

Hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ đúng tiến độ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng, đây là vấn đề rất cần kíp với Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì nếu không có cơ chế khuyến khích, thì việc đầu tư nguồn cũng sẽ chậm lại so với tiến độ. Do đó, việc bảo đảm an ninh năng lượng điện cho đất nước trong thời gian tới là rất quan trọng. Theo đó, tinh thần là phải làm khẩn trương. Thủ tướng đã chỉ đạo phải làm theo cơ chế rút gọn, nhưng phải đúng quy định của pháp luật. Rút ngắn về thời gian, đảm bảo chất lượng.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công Thương, đối với Nghị định này, cần phải thiết kế theo hướng dùng được ngay, chứ không theo dạng nghị định khung, nghị định ống. Đồng thời, các chính sách sẽ được xoay quanh 4 vấn đề cụ thể: Thứ nhất, về cơ chế giá, kể cả giá truyền tải, giá sản xuất, giá phân phối… thông qua cơ chế giá để chúng ta điều tiết; thứ hai, thông qua thủ tục hành chính để giải quyết các vấn đề phát sinh; thứ ba là về đối tượng mua, có thể mở rộng thêm các đối tượng, chứ không chỉ là đơn vị sản xuất mà các loại hình khác nếu có nhu cầu; thứ tư, đối với đối tượng bán thì cần cân nhắc. Có chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo; khuyến khích các nhà sản xuất nguồn điện sạch bao gồm: điện từ năng lượng nắng, gió, sinh khối, thủy điện, kể cả thủy điện nhỏ đáp ứng nhu cầu sản xuất xanh, sạch... Xanh, sạch không chỉ ở các nhà đầu tư nước ngoài mà xanh, sạch ngay cả với những nhà sản xuất, nhà đầu tư Việt Nam để tiếp cận thị trường thế giới; thứ năm, về công suất cũng nên xem xét mở theo hướng không giới hạn, nhưng cần xem xét làm sao thuận lợi cho vấn đề truyền tải.

"Ngoài ra, cũng không giới hạn về công suất nhưng phải giới hạn về loại hình điện năng, đó là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm tạo thuận lợi cho các bên”, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh và đề nghị tính đến cơ chế giá cho những trường hợp mua bán điện thông qua hệ thống điện quốc gia.

Về thời gian, Bộ trưởng Công Thương đề nghị ngay sau cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu và thể hiện quan điểm của mình, góp ý trực tiếp vào bản sơ thảo chính sách, kể cả từ đối tượng, phạm vi cho đến cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện.../.