Điều đáng lưu ý là số lao động đăng ký tại các hợp tác xã thành lập trong tháng 7 khá cao, với 5.220 lao động, tăng 84% so với tháng trước. Số vốn đăng ký của các hợp tác xã thành lập trong tháng 7 đạt xấp xỉ 463 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng 6 năm 2022.

Chỉ có 11 địa phương có số vốn đăng ký của các hợp tác xã thành lập trên 20 tỷ đồng

Trong tháng 7 năm 2022, có 9 địa phương không có hợp tác xã đăng ký thành lập là: Bình Dương, Bình Thuận, Bình Định, Khánh Hòa, Nam Định, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp, giảm hơn tháng trước một địa phương.

Trong tháng 6 năm 2022, số lượng địa phương có số hợp tác xã thành lập từ 10 hợp tác xã trở lên là 7 địa phương thì tháng 7/2022 chỉ còn 5 địa phương là: Hà Nội (14 hợp tác xã), Đắk Lắk (14 hợp tác xã), Quảng Nam (12 hợp tác xã), Bắc Giang (10 hợp tác xã), Lạng Sơn (10 hợp tác xã). Tiếp đó, 47/63 địa phương còn lại đều có số hợp tác xã đăng ký thành lập dưới 10 hợp tác xã.

Trong tháng 6/2022, số lượng địa phương có số vốn đăng ký tại các hợp tác xã thành lập lớn hơn 20 tỷ đồng là 11 địa phương, thì đến tháng 7/2022, chỉ có 8 địa phương gồm: Hà Nội (42 tỷ đồng), Đắk Lắk (33,9 tỷ đồng), Bắc Giang (23,6 tỷ đồng), Hồ Chí Minh (21,6 tỷ đồng), Sơn La (20,8 tỷ đồng), Thanh Hoá (46 tỷ đồng), Quảng Trị (37,6 tỷ đồng), Kon Tum (28,6 tỷ đồng). Các địa phương còn lại đều có số vốn đăng ký của các hợp tác xã thành lập là dưới 20 tỷ đồng.

Hình: Vốn đăng ký của hợp tác xã thành lập trong tháng 7/2022 theo địa phương

Trong tháng 7 năm 2022, có 9 địa phương không có hợp tác xã đăng ký thành lập
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trong tháng 7/2022 có 9 địa phương có số lượng lao động đăng ký của hợp tác xã thành lập mới từ 100 lao động trở lên gồm: Nghệ An (1.543 lao động), Ninh Bình (826 lao động), Hà Nội (251 lao động), Đắk Lắk (193 lao động), Sóc Trăng (171 lao động), Lạng Sơn (165 lao động), Quảng Nam (161 lao động), Kiên Giang (114 lao động), Quảng Trị (104 lao động). 45/63 địa phương còn lại có số lao động đăng ký của hợp tác xã trong tháng chỉ dưới 100 lao động.

Như vậy, Hà Nội và Đắk Lắk là hai địa phương có số lượng hợp tác xã thành lập, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký đều đứng trong 3 tỉnh lớn nhất về các tiêu chí này.

Có 10/17 ngành có số lượng hợp tác xã thành lập mới

Trong tháng 7/2022, có 10/17 ngành có số lượng hợp tác xã thành lập mới. Các lĩnh vực có số lượng hợp tác xã thành lập nhiều là: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (155 hợp tác xã), Công nghiệp chế biến, chế tạo (31 hợp tác xã), Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (24 hợp tác xã), Vận tải kho bãi (10 hợp tác xã. Các ngành nghề còn lại có số lượng hợp tác xã đăng ký thành lập khá ít (dưới 10 hợp tác xã).

Hoạt động dịch vụ khác là lĩnh vực ngành nghề kinh doanh duy nhất không có hợp tác xã nào đăng ký từ tháng 2/2022 đến nay.

Trong tháng 7 năm 2022, có 9 địa phương không có hợp tác xã đăng ký thành lập
Hình: Số lượng hợp tác xã thành lập trong từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022 theo ngành nghề

Thống kê cho biết, so với tháng 6/2022, trong tháng 7/2022, nhóm 5 ngành nghề có số vốn đăng ký cao nhất của các hợp tác xã thành lập lần lượt là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (65 tỷ đồng, tăng 355% cũng là ngành có tỷ lệ tăng cao nhất), Công nghiệp chế biến, chế tạo (55 tỷ đồng, giảm 47,2%), Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (286 tỷ đồng, giảm 40%), Thông tin và truyền thông (13 tỷ đồng), Vận tải kho bãi (31 tỷ đồng, tăng 102%).

Trong tháng 7 năm 2022, có 9 địa phương không có hợp tác xã đăng ký thành lập
Hình: Vốn đăng ký hợp tác xã thành lập từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022

Tháng 7 có số lượng lao động đăng ký lớn nhất từ đầu năm

Theo cơ quan thống kê, tháng 7/2022 có tổng số 5.220 lao động đăng ký tại các hợp tác xã thành lập. Đây là tháng có số lượng lao động đăng ký lớn nhất từ đầu năm đến nay, tăng 85% so với tháng trước.

Trong đó, ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục là ngành chiếm số lao động lớn nhất với 4.151 lao động tại các hợp tác xã thành lập trong tháng 7/2022, chiếm gần 80% tổng số lao động của các ngành có hợp tác xã thành lập.

Cũng trong tháng 7/2022, chỉ có 4 ngành mà các hợp tác xã thành lập mới có số lao động đăng ký lớn hơn 100 lao động là: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (4.151 lao động tăng 131%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (578 lao động tăng 22%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (251 lao động, tăng 14%).

07 ngành không có hợp tác xã thành lập mới là: Giáo dục và đào tạo, Hoạt động dịch vụ khác, Khai khoáng, Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác, Kinh doanh bất động sản, Nghệ thuật, vui chơi và giải trí, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội./.