Chiều ngày 02/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Thế Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định số1436/QĐ-BKHĐT, ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định số 1438/QĐ-BKHĐT, ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao quyết định cho TS. Giang Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng học viện, Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Trung/MPI

Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 thành viên, trong đó có thành viên đương nhiên; thành viên đại diện viên chức, người lao động; thành viên đại diện giảng viên; thành viên đại diện cơ quan quản lý, doanh nhân, cộng đồng xã hội. Còn Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Giang Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ Học viện.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chúc mừng các thành viên trong Hội đồng đã nhận được Quyết định, đồng thời nhấn mạnh, Hội đồng Học viện được thành lập nhiệm kỳ đầu tiên có ý nghĩa to lớn và ghi lại dấu ấn lịch sử đối với chặng đường thành lập và phát triển của Học viện.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, với trọng trách to lớn và vai trò quyết định đến sự phát triển của Học viện, bên cạnh việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Hội đồng Học viện cần tập trung xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm, thực hiện lộ trình tự chủ đại học, cơ chế quản trị đại học thông minh, tiến tới kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế…

Bộ trưởng chụp ảnh cùng các thành viên trong Hội đồng học viện. Ảnh: Đức Trung/MPI

Tại buổi lễ, TS. Giang Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 thay mặt các thành viên Hội đồng Học viện bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Cơ quan, Hội đồng Học viện, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan, đồng thời mong muốn sự phối hợp và đoàn kết của Ban Giám đốc và thầy cô giáo, cán bộ, người lao động toàn Học viện.

TS. Giang Thanh Tùng cam kết sẽ làm tốt chức năng quản trị Học viện, Hội đồng Học viện sẽ phát huy tối ưu vai trò lãnh đạo để đưa Học viện bước sang một giai đoạn phát triển mới, trở thành trường đại học có uy tín, có thương hiệu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phản biện chính sách về kinh tế và quản lý…/.