TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 TIẾP TỤC DUY TRÌ PHÁT TRIỂN, MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐẠT VÀ VƯỢT SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022

Theo UBND huyện Định Hóa, năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, ngay từ đầu năm, căn cứ Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh, của Huyện ủy, HĐND Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND Huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND Huyện, ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Năm 2023, UBND Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt phương án sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị đầy đủ giống lúa, ngô, cây màu, các vật tư khác phục vụ cho sản xuất; chỉ đạo kiểm tra các hệ thống hồ, đập, nạo vét kênh mương đảm bảo tích trữ đủ nước phục vụ sản xuất. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh năm 2010) năm 2023 đạt 1.200,2 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch.

Nhân dân trên địa bàn Huyện đã triển khai tốt kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2023. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 51.404 tấn, đạt 100,8% kế hoạch; trong đó năng suất lúa đạt 54,45tạ/ha, sản lượng thóc đạt 47.644 tấn, đạt 100,92% kế hoạch; năng suất ngô đạt 45,58tạ/ha, sản lượng ngô đạt 3.760, đạt 99,22% kế hoạch. Sản lượng rau đạt 17.945, đạt 104,3% kế hoạch; tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 1.133,80 ha, đạt 113,38% kế hoạch, trong đó diện tích trồng quế đạt 506,22 ha, đạt 101,2% kế hoạch. Các công trình thủy lợi trên địa bàn phát huy tốt công năng sử dụng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024
UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024

Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2023: Đàn trâu: 3.955 con, đạt 100,1% kế hoạch; đàn bò: 4.100 con, đạt 100% kế hoạch; đàn lợn: 41.000 con, đạt 100% kế hoạch; đàn gia cầm 870.000 con, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 12.015 tấn, đạt 100,13% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn duy trì 805 ha, đạt 100% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.488 tấn, đạt 101,22% kế hoạch.

Về tiến độ thực hiện Đề án "Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023": Đến nay, 6 xã trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và 3 xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo kế hoạch. Đối với 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2021 và 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022, hiện đã hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện và duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới năm 2023. UBND Huyện ban hành Quyết định công nhận thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, các cơ quan tham mưu đang tập trung xây dựng hồ sơ liên quan chuẩn bị trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương (theo giá so sánh năm 2010) đạt 327,5 tỷ đồng đạt 100,6% kế hoạch, tăng 31,7 tỷ đồng và tăng 10,83% so với cùng kỳ 2022 (trong đó khu vực nhà nước địa phương đạt 2,7 tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt 324,8 tỷ đồng). Các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ duy trì ổn định tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 1.186,5 tỷ đồng, tăng 16,27% so với 2022 (trong đó: Doanh nghiệp đạt 105,7 tỷ đồng, hộ cá thể đạt 1.080,8 tỷ đồng). Các sản phẩm chủ yếu như: ván bóc, gỗ dăm, gỗ xẻ, chè chế biến, mỳ gạo, may mặc, gạch không nung, cơ khí cơ bản bình ổn. Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cụm công nghiệp Tân Dương (cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật lần 1 cho cụm công nghiệp Tân Dương), phối hợp với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thúc đẩy tiến độ, đến nay cơ bản hoàn thành khối lượng san lấp mặt bằng chuẩn bị cho công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Triển khai công tác đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn Huyện, phối hợp với ngành điện lực thực hiện xây dựng đường dây, Trạm biến áp 110KV Định Hóa (hiện đã đóng điện). Chỉ đạo các xã, thị trấn có chợ thực hiện xây dựng phương án sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn.

Công tác văn hóa - thông tin

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tiếp tục được thực hiện theo quy định, ban hành hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023, kết quả: Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt 90,16%, đạt106,1% kế hoạch; tỷ lệ đạt khu dân cư văn hóa đạt 96,9%, đạt 121,1% kế hoạch; tỷ lệ đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa dự ước đạt 98,4%, đạt 104% kế hoạch. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được Huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn cây trồng chất lượng, năng suất cao, đảm bảo diện tích gieo cấy lúa, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt. Tập trung nâng cao chất lượng, giá trị cây chè; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp liên kết theo chuỗi sản phẩm đối với các làng nghề chè của Huyện. Tập trung chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm có giá trị kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Huyện.

Quan tâm tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn và đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng... Thực hiện tốt công tác khuyến công, tiếp tục duy trì và phát triển các làng nghề đã được công nhận qua việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu, máy móc thiết bị và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường.

Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các tuyến đường; làm tốt công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi và công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Tăng cường quản lý đô thị, hành lang giao thông trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại.

Tăng cường công tác quản lý vốn, thực hiện phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng các công trình xây dựng cơ bản. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, giải ngân, quyết toán các nguồn vốn xây dựng cơ bản theo quy định, nhất là quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm, phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh triển khai dự án nâng cấp, cải tạo đường Quốc lộ 3C từ km31 đi ATK Phú Đình, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (tỉnh Tuyên Quang)... thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để đón nhận các dự án đầu tư quan trọng khác trong năm 2024.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa - thông tin, tuyên truyền; tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin, hướng các hoạt động văn hóa, thông tin về cơ sở. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước năm 2024. Tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa xuân Giáp Thìn 2024…/.