Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay (ngày 15/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Đây là phiên họp chuyên đề pháp luật đầu tiên của UBTVQH trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo Văn phòng Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV họp phiên Chuyên đề pháp luật đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp (ảnh: QH)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp chuyên đề về công tác lập pháp của UBTVQH dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc, sẽ xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết.

Theo đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 5 dự án Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ xem xét và biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 4 gồm: dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến về 2 dự án Nghị quyết nhưng có tính chất như luật, phải trình Quốc hội xem xét để thông qua. Đó là, Nghị quyết Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về ban hành Nội quy của kỳ họp (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội cho biết cả 5 dự án luật trên đều đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tại Kỳ họp thứ 3 cũng đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao và chỉ còn một số nội dung có ý kiến khác nhau.

“Đề nghị UBTVQH và các cơ quan hữu quan tập trung cho ý kiến những vấn đề lớn, quan trọng, các vấn đề mà nội dung còn có ý kiến khác nhau, cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, kinh nghiệm quốc tế, nhu cầu thực tiễn để tiếp tục làm sâu sắc và hoàn thiện hơn dự án luật…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật trình Quốc hội lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 4 gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Ngoài ra, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến và xem xét thông qua theo quy trình rút gọn dự án Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham gia tập trung cho ý kiến chi tiết và cụ thể đối với dự án pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy viên UBTVQH tập trung nghiên cứu cho ý kiến sâu rộng với các lĩnh vực này, nhất là những nội dung thuộc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH có chuyên môn sâu, đồng thời phải cho ý kiến toàn diện các dự án luật, để phiên họp có chất lượng cao nhất…/.