“Khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp, độ khó cao, thời gian gấp rút. Thời gian phiên họp khoảng 5 ngày, đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phát huy tinh thần các phiên họp trước, để cho ý kiến vào các nội dung nhằm bảo đảm chất lượng phiên họp là tốt nhất.”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH, diễn ra sáng nay (ngày 11/10).

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có khối lượng công việc nhiều, độ khó cao
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với 16 nhóm nội dung quan trọng.

Theo đó, UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến đối với 12 nội dung phải chuẩn bị để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Cụ thể, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, gồm: đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Tại phiên họp thứ 27 này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6.

UBTVQH còn cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về vấn đề tài chính ngân sách bao gồm: tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024, trong đó có tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 và lộ trình, các phương án để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

UBTVQH cũng cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến đây là nội dung sẽ cùng thảo luận với nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách để có định hướng thời gian tới tiếp tục làm công tác này như thế nào.

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có khối lượng công việc nhiều, độ khó cao
Phiên họp thứ 27, UBTVQH còn cho ý kiến lần thứ hai đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là nội dung hết sức quan trọng, đề nghị UBTVQH xem xét kỹ lưỡng điều kiện để đưa vào chương trình kỳ họp và trình Quốc hội ban hành nghị quyết ngay tại kỳ họp này chưa?

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới.

Cùng với cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBTVQH còn cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Trên cơ sở xem xét toàn diện công tác chuẩn bị và các nội dung trình Quốc hội, sau khi tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, UBTVQH sẽ cho ý kiến lần cuối cùng về chương trình nội dung Kỳ họp thứ 6 để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại phiên họp trù bị./.