Đây là thông tin được công bố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi nhằm đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn này trong 6 tháng đầu năm 2015, ngày 12/8. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông nằm trong danh sách 14 dự án chậm tiến độ cần tiếp tục được giám sát thường xuyên

Theo báo cáo tổng hợp của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, trong thời gian qua, dù đã tích cực, chủ động trong công tác vận động, thực hiện, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, song tình hình ký kết và giải ngân chưa đạt được yêu cầu đề ra.

6 tháng đầu năm, thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đạt trên 1,590 tỷ USD (vốn vay ODA và vay ưu đãi 1,573 tỉ USD, viện trợ không hoàn lại 17 triệu USD), bằng 70,54% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, một số chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi có giá trị lớn gồm: Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2 trị giá 450 triệu USD (WB); Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành trị giá 262,79 triệu USD (Nhật Bản); Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trị giá 230 triệu USD (ADB); Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai khoản vay bổ sung trị giá 147 triệu USD (ADB); Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu trị giá 135,82 triệu USD (Nhật Bản và Hàn Quốc)...

Tuy nhiên, tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân trong 6 tháng lại chỉ đạt khoảng 1,917 tỷ USD (ODA vốn vay đạt 1,736 tỷ USD, ODA viện trợ không hoàn lại 181 triệu USD).

Mức giải ngân này thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2014.

Lý do được đưa ra, một phần do có các khoản vay giải ngân nhanh của Chương trình tín dụng Hỗ trợ quản lý kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh EMCC, Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu SPRCC… với tổng giá trị khoảng 350 triệu USD và một phần do các nhà tài trợ quy mô lớn thuộc Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển đều có mức giải ngân thấp hơn.

Nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ thực hiện và giải ngân chủ yếu vẫn là vướng mắc về quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; vướng mắc do các điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện dự án; do khác biệt về quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và các nhà tài trợ và do vốn đối ứng không được bố trí đầy đủ và kịp thời, công tác giải phóng mặt bằng...

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trước đây có 23 chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi trong danh sách dự án chậm tiến độ năm 2015 được đưa vào rà soát, tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và dựa trên 3 tiêu chí:

Thứ nhất, dự án bị nhà tài trợ xếp loại dự án chậm, không đáp ứng yêu cầu và cần theo dõi để tháo gỡ vướng mắc;

Thứ hai, dự án được phê duyệt và thực hiện trên 3 năm nhưng giải ngân không đáng kể;

Thứ ba, dự án có khả năng bị chậm tiến độ do một số vấn đề gây cản trở.

Song, theo các báo cáo cập nhật của các cơ quan chủ quản, nhờ nỗ lực chung của các ngành, các cấp, 10/23 dự án về cơ bản đã giải quyết xong các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thiếu vốn đối ứng, thiếu vốn kế hoạch ODA.

Các dự án này bao gồm: tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện; thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc; xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thuộc dự án Cấp nước và nước thải đô thị; dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án đô thị Vinh; dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài gòn giai đoạn 2011 – 2015; phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc; âng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án TP. Mỹ Tho, TP. Rạch Giá; chương trình tín dụng chuyên ngành SPL VI; nhóm các dự án IFAD...

Tuy nhiên, với việc bổ sung thêm Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông, danh sách dự án chậm đã tăng lên 14 dự án cần tiếp tục được giám sát thường xuyên.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, trong bối cảnh nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình, việc thu hút các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi sẽ khó khăn hơn.

Vì vậy, việc giải ngân, sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả tối đa là nhiệm vụ lớn mà mỗi bộ, ngành, địa phương phải tập trung, chú ý.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1257/2014/QĐ-TTg, các bộ, ngành và địa phương cần hoàn thành theo đúng tiến độ được giao.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp thời gian qua cần quyết liệt và chú trọng hơn trong công tác điều hành, lựa chọn các dự án ưu tiên, nâng cao chất lượng văn kiện dự án để đảm bảo tiến độ cam kết và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối sẽ tổng hợp, báo cáo mỗi tháng một lần về tình hình và mức độ cải thiện của các cơ quan quản lý nguồn vốn, dự án này.

Các cơ quan liên quan cũng cần chú ý phối hợp trong công tác vận động, chuẩn bị các dự án mới, nhất là phối hợp ngang. Chủ quản lý dự án và cơ quan thường trực về vốn ODA tăng thêm nhân sự và thời gian hoạt động chuyên trách trong lĩnh vực, có vấn đề gì các cơ quan, chủ dự án báo cáo ngay cho cơ quan thường trực, không chờ vào các cuộc họp giao ban của Ban Chỉ đạo.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc, kiểm điểm với từng dự án trong số dự án thuộc danh sách chậm trễ để xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn đã tồn tại hoặc phát sinh”, Phó Thủ tướng kết luận./.