Năm 2021, khởi tố, điều tra 3.725 vụ/7.066 bị can về tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế

“Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tiếp tục đổi mới, duy trì nền nếp, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các mặt công tác và với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không vì chống dịch mà chùng xuống, không xử lý, mà ngược lại làm ngày càng quyết liệt, bài bản, ngày càng có hiệu quả hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo vừa diễn ra, theo Ban Nội chính Trung ương.

Vẫn xuất hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực tinh vi hơn...
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi hơn... Ảnh: Noichinh.vn

Tổng Bí thư cho biết, trong năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 32 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 26 cán bộ diện Trung ương quản lý liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: 4 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương; 2 nguyên bộ trưởng, 1 bí thư tỉnh uỷ, 5 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng; 2 nguyên chủ tịch UBND tỉnh, thành phố... Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định (tăng hơn 3 lần so với các năm trước đó...). Trong năm, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 3.725 vụ/7.066 bị can (tăng 1.186 vụ/2.652 bị can so với năm 2020) về tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Bên cạnh đó, đã hoàn thành xét xử nhiều vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo: Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ; vụ án xảy ra tại Gang thép Thái Nguyên; vụ án Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Tín xảy ra tại Tổng Công ty Sabeco; vụ án Nguyễn Đức Chung và đồng phạm...

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tiếp tục có chuyển biến tích cực: đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong toả tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản trên 15.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị lớn…

Cũng theo Người đứng đầu Ban chỉ đạo, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan nội chính được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng trong công an, quân đội đã chủ động phát hiện sai phạm, xử lý kỷ luật 98 cán bộ, chiến sĩ do tham nhũng, tiêu cực hoặc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân tối cao khởi tố, điều tra 26 vụ án/32 bị can về tội tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, theo Tổng Bí thư, nghiêm túc kiểm điểm và nhìn nhận công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức rất lớn, đó là:

(1) Mặc dù các hành vi tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã bị xử lý nghiêm, nhưng vẫn xuất hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực rất lớn, tinh vi hơn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. Điều đó cho thấy, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên của chúng ta vẫn chưa tốt; cơ chế, chính sách của chúng ta còn lỏng lẻo, tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực...

(2) Các hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi hơn, không chỉ ở trong một số người, trong một bộ phận nhỏ mà đã xuất hiện sự liên kết, liên thông ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Chỉ cần một vụ tham nhũng đã có thể làm tha hoá cả một hệ thống với số lượng lớn cán bộ, thậm chí có thể làm cho các ngành, các địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng.

(3) Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn là vấn đề nhức nhối, gây dư luận xấu khi mà vẫn có một số cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, ngành tư pháp... (kể cả cán bộ cấp cao) bị xử lý. Chính vì vậy mà Bộ Chính trị đã giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì xây dựng chuyên đề "Quy định về giám sát quyền lực trong các cơ quan nội chính".

(4) Về tiến độ, chất lượng xử lý một số vụ án, vụ việc, việc giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vẫn còn chậm tiến độ, hiệu quả chưa cao...

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Liên quan đến Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ như sau:

(i) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"; cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Về những kiến nghị, đề xuất của Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta đồng ý giao cho Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Đề án, Tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho phép thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

(ii) Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

(iii) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc tại Khánh Hoà, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Cảnh sát Biển, Bộ đội biên phòng... Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm.

(iv) Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá hơn nữa trong công tác giám định, định giá và thu hồi tài sản tham nhũng.

(v) Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, không tiêu cực, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và người đứng đầu các cấp. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị để xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(vi) Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và các đề án, chuyên đề khác theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo./.