VERIG do Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Việt (VERCO) thành lập với mục tiêu giải quyết nút thắt về vốn và quản trị cho cộng đồng nhỏ và vừa, xây dựng cộng đồng kết nối chặt chẽ, chia sẻ mọi nguồn lực giữa các DN.

Toàn cảnh Đại hội đổng cổ đông lần thứ nhất CTCP Đầu tư Doanh nhân VERCO (VERIG)

Ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch HĐQT VERCO cho biết, VERIG là công ty tài chính số, là cổng App ứng dụng được viết trên nền tảng 4.0 là big data, AI và áp dụng công nghệ bảo mật giao dịch blockchain, QR Code… giúp cho mọi hoạt động được minh bạch.

Các DN tham gia vào đây sẽ minh bạch được dòng tiền minh bạch trên nền tảng số 4.0 theo cơ chế: các DN được đánh giá và minh bạch được dòng tiền, từ đó các công ty trong chuỗi sẽ chia sẻ dòng vốn (Sharing Capital), cho vay ngang hàng, thông qua nền tảng app VERIG đánh giá hiệu quả các thương vụ đảm bảo an toàn dòng vốn vay và cho vay.

Thương vụ được duyệt trên nền tảng công nghệ dựa theo sự đánh giá của:Thành viên HĐQT và các chuyên gia. Lãi suất vay và cho vay được hệ thống đánh giá dựa trên lịch sử phát triển DN, thông số tài chính thương vụ sẽ đưa ra MARGIN phù hợp và an toàn.Lãi suất cho vay trên thương vụ không vượt trần 1.5 lần so với lãi suất ngân hàng.

Cùng kết nối trong VERIG, các DN tận dụng được nguồn lực của DN khác để giải quyết bài toán năng lực. Ví dụ, DN dệt may có thể sử thiết bị, nhân lực của một DN may khác trong một khoảng thời gian nào đó để tăng năng lực sản xuất đáp ứng các đơn hàng lớn. Hoặc không phải đầu tư, nhưng DN có thể sử dụng logicstic của DN khác…

Với thế mạnh đó, VERIG đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn và trung dài hạn cho các doanh nghiệp, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp. Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu vay và cho vay của các DN theo thời vụ - đảm bảo dòng chảy vốn linh hoạt giữa DN thừa vốn và thiếu vốn cùng kỳ.

Hiện ở Việt Nam, theo ông Hùng có khoảng 100 tổ chức P2, nhưng ở mức cá nhân và tính an toàn của giải pháp P2P Lending đang có chưa thực sự được kiểm soát 1 cách triệt để.

Giải pháp của VERIG là giải pháp tổng thể, tích hợp nhiều tính năng của 1 platform và VERIG sinh ra từ cộng đồng DN và dưới sự bảo vệ của Hiệp hội.

Trở thành cổ đông của VERIG - mô hình tài chính số mới nhất, và có quyền ra quyết định và phủ quyết tất cả các hoạt động của VERIG dựa vào nền tảng công nghệ. Đồng thời, có quyền kêu gọi vốn từ VERIG.

VERIG còn tư vấn M&A, để các thương vụ minh bạch, dễ dàng hơn giảm thiểu rủi ro cho cả bên mua và bên bán.

Theo phương thức M&A truyền thống, giá trị DN được đo lường theo báo cáo tài chính, tổ chức thẩm định giá và báo cáo kiểm toán như vậy là có độ trễ về thời gian. Nhưng với nền tảng công nghệ của VERIG, với giá trị DN được định giá theo thời gian thực tại thời điểm xác định giá. Như vậy người bán sẽ bán được giá tốt nhất, bên mua sẽ mua được đúng giá thực./.

Tại cuộc họp Đại hội đồng công lần I, 100% biểu quyết thông qua chiến lược công ty tầm nhìn 2025.

- Tổng vốn góp tiền mặt đợt 1: Gần 30 tỷ (VNĐ).

- Lộ trình tăng vốn:

+ Trên 500 tỷ đến 31/12/2019 với trên 500 cổ đông.

+ Trên 3.000 tỷ vào 31/12/2020 với trên 1.000 cổ đông.

+ Trên 1 tỷ USD vào 2025 với trên 20.000 cổ đông.