Cả nước có 202 dự án được cấp mới trong tháng 7

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong tháng 7 năm 2020, cả nước đã thu hút được 3,15 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 76,2% so với tháng 6/2020 và chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng.
Trong đó, có 202 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 1,02 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 2,8% so với tháng 6/2020 và chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư trong tháng.

“Mặc dù số dự án đầu tư đăng ký mới trong tháng 7 giảm so với các tháng trước, song trong tháng này có thêm nhiều dự án sản xuất lớn có quy mô vốn từ 100 triệu USD đến 150 triệu USD”, báo cáo nêu rõ.

Điều đáng mừng là tháng 7 đánh dấu sự gia tăng trở lại của vốn đầu tư điều chỉnh sau khi giảm thấp nhất trong tháng 6, tăng gấp gần 3,7 lần so với tháng 6/2020. Cụ thể, có 93 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 992,2 triệu USD, tăng hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư trong tháng.

Dù chỉ có 334 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 9% so cùng kỳ, nhưng tổng giá trị vốn góp gần 1,13 tỷ USD, là mức cao nhất trong 7 tháng năm 2020, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019, gấp gần 2,2 lần so với tháng 6/2020, chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư trong tháng.

Đã giải ngân được 10,12 tỷ USD

Báo cáo cho biết, tính tới 20/7/2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,12 tỷ USD, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến 20/7/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ, song vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn mua cổ phẩn vẫn tiếp tục giảm, làm giảm tổng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng đầu năm.

Trong đó, có 1.620 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 21,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 9,46 tỷ USD (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư tăng chủ yếu là do trong 7 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD (chiếm 42,3% tổng vốn đăng ký mới). Dự án lớn đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,3 triệu USD năm 2019 lên 5,8 triệu USD trong năm 2020.

Trong 7 tháng, có 619 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 21,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 4,7 tỷ USD (tăng 37,7% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh trong 7 tháng tăng, theo Cục Đầu tư nước ngoài là do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Thái Lan) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD và dự án Khu Trung tâm đô thị tây hồ Tây (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 774 triệu USD.

Cũng trong thời gian này, có 4.459 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp 4,64 tỷ USD (bằng 54,4% so với cùng kỳ). Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 (từ gần 42,1% trong 7 tháng năm 2019 xuống 23,7% trong 7 tháng năm 2020).

Như vậy, tính lũy kế đến ngày 20/07/2020, cả nước có 32.391 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 380,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 221,87 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

7 tháng năm 2020, khu vực FDI xuất siêu gần 17,6 tỷ USD

Tiếp tục xuất siêu

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tiếp tục giảm cả về giá trị so với cùng kỳ cũng như tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt trên 95 tỷ USD, bằng 94,3% so với cùng kỳ, chiếm 65,2% kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 94,1 tỷ USD, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 64,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 7 tháng năm 2020.

Nhập khẩu của khu vực FDI đạt gần 77,5 tỷ USD, bằng 93,9% so cùng kỳ và chiếm 55,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù giảm so với cùng kỳ, song tính chung trong 7 tháng năm 2020, khu vực này vẫn xuất siêu gần 17,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 16,7 tỷ USD không kể dầu thô.

Con số trên giúp bù đắp phần nhập siêu 11,1 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu gần 6,5 tỷ USD.

Hiện có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 8,96 tỷ USD, chiếm 47,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 3,95 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký 2,8 tỷ USD và gần 1,1 tỷ USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 222,3 tỷ USD, chiếm 58,4% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 59,8 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 27,5 tỷ USD (chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư).

Trong 7 tháng đầu năm, đã có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,44 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,7 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan…

Nếu xét theo số lượng dự án mới thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất (421 dự án); Trung Quốc đứng vị trí thứ hai (237 dự án); Nhật Bản đứng thứ ba (175 dự án); Hồng Kông đứng thứ tư (148 dự án)…

Tính riêng trong tháng 7/2020, nhà đầu tư đến từ Malta có dự án đầu tư mới tại Việt Nam, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam lên 137 đối tác. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 70 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 60,2 tỷ USD (chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

Nhờ LNG, Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu trong thu hút FDI

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt 2,82 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư (trong đó, đầu tư chủ yếu theo phương thức mở rộng dự án hiện có và góp vốn mua cổ phần, chiếm lần lượt 42,6% và 42,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của Hà Nội).

TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với gần 2,4 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư (trong đó, đầu tư theo phương thức góp vốn mua cổ phần chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 76,2% tổng vốn đầu tư của Thành Phố). Tiếp theo lần lượt là Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Phòng,…

Nếu xét theo số lượng dự án mới, thì TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu (598 dự án); Hà Nội đứng thứ hai (336 dự án); Bắc Ninh đứng thứ ba (102 dự án),….

Tính lũy kế đến ngày 20/07/2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI, với 47,8 tỷ USD (chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với gần 39 tỷ USD (chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với trên 35 tỷ USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư)./.

Một số dự án lớn trong tháng 7/2020:

(1) Dự án Khu trung tâm đô thị tây Hồ Tây (Hàn Quốc), điều chỉnh vốn đầu tư thêm 774 triệu USD.

(2) Dự án mở rộng nhà máy sản xuất linh kiện điện từ INTC giai đoạn II của công ty TNHH INTC (Hàn Quốc), tổng vốn đầu tư 150 triệu USD tại Phú Thọ.

(3) Dự án Công ty TNHH bao bì nước giải khát CROWN Vũng Tàu (Singapore), tổng vốn đầu tư 130 triệu USD.

(4) Dự án Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina (Hàn Quốc), tổng vốn đầu tư 110 triệu USD tại Bắc Ninh.