Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2021 được xây dựng và đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan: người tiêu dùng, chuyên gia… được thực hiện trong tháng 8/2021.

Theo đánh giá của Vietnam Report, trước tác động từ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, là một trong những ngành kinh tế quan trọng, Thực phẩm – Đồ uống cũng chịu những tác động không nhỏ.

Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2021 - Nhóm ngành: Sữa và sản phẩm từ sữa

Vietnam Report công bố Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2021, tháng 10/2021

Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2021 - Nhóm ngành: đường, bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng khác

Vietnam Report công bố Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021

Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2021 - Nhóm ngành: Thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn

Vietnam Report công bố Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021

Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2021 - nhóm ngành: Thực phẩm tươi sống, đông lạnh

Vietnam Report công bố Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021

Top 10 Công ty đồ uống uy tín năm 2021 - nhóm ngành: Đồ uống có cồn

Vietnam Report công bố Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021

Top 10 Công ty đồ uống uy tín năm 2021 - nhóm ngành: Đồ uống không cồn (nước giải khát, trà, cà phê…)

Vietnam Report công bố Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2021