Cụ thể, theo cơ quan thống kê trung ương, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 14,30 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 148,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,6 tỷ USD, giảm 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 105,1 tỷ USD, tăng 13,5%.

Một số mặt hàng chủ lực có kim ngạch đạt khá cao so với cùng kỳ năm trước, như: điện thoại các loại và linh kiện đạt 28,5 tỷ USD, tăng 29,6%; hàng dệt may đạt 20,7 tỷ USD, tăng 9,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 14,3 tỷ USD, tăng 38,2%.

Đáng chú ý, một số mặt hàng nông sản và khoáng sản giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước: dầu thô giảm 0,2% về lượng và giảm 48,3% về kim ngạch; than đá giảm 75,5% và giảm 65,4%; cà phê giảm 26,7% và giảm 29,3%. Riêng mặt hàng gạo, tuy lượng tăng 3,9% nhưng kim ngạch giảm 4,6%; cao su lượng tăng 5,3% và kim ngạch giảm 14,2%.

Khoáng sản giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những điểm sáng trong xuất khẩu nông sản, như: hạt điều đạt 2,2 tỷ USD, tăng 20,4%; rau quả đạt 1,7 tỷ USD, tăng 24,5%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 1,2 tỷ USD, tăng 15,8%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu trong 11 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 30,6 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước tính đạt 14,50 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 152,5 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 62,3 tỷ USD, tăng 8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,2 tỷ USD, tăng 18,1%.

Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất, gia công, lắp ráp trong nước tiếp tục tăng cao: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 25,3 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21,6 tỷ USD, tăng 27,7%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 10,1 tỷ USD, tăng 29,7%...

Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước: Sắt thép đạt 6,8 tỷ USD, giảm 1%; chất dẻo đạt 5,4 tỷ USD, giảm 6,1%; xăng dầu đạt 4,8 tỷ USD, giảm 31,9%; hóa chất đạt 2,9 tỷ USD, giảm 5,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2 tỷ USD, giảm 4,9%; giấy các loại 1,3 tỷ USD, giảm 1,2%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 45,1 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 29,3%; ASEAN đạt 21,8 tỷ USD, tăng 4,5%; Nhật Bản đạt 13,3 tỷ USD, tăng 14,9%; EU đạt 10 tỷ USD, tăng 24,2%; Hoa Kỳ đạt 7,3 tỷ USD, tăng 28,5%.

Nhìn chung, tháng 11 ước tính nhập siêu 200 triệu USD. 11 tháng ước tính nhập siêu 3,8 tỷ USD, bằng 2,5% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 15 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê nhận định, với giá dầu thô và một số mặt hàng nông sản giảm, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2015 có thể không đạt kế hoạch đề ra (tăng 10%), nhưng tỷ lệ nhập siêu ước tính đạt kế hoạch dưới 5% so với kim ngạch xuất khẩu./.