Cập nhật ngày 29/01/2018 - 15:54:09

           

Gần 15 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể trong tháng đầu năm

- Con số này xấp xỉ với tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2018 của cả nước là 15.426 doanh nghiệp.

Tín hiệu tốt từ doanh nghiệp thành lập mới

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 1/2018, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 10.839 doanh nghiệp, tăng 20,6% và số vốn đăng ký là 98.272 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp mới trong tháng 01/2018 đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01 năm nay là 85.289 lao động, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng giống như những năm trước, quy mô vốn của doanh nghiệp mới phần lớn là nhỏ, dưới 10 tỷ đồng, chiếm 89,6% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.       

So sánh số lượng doanh nghiệp giữa các vùng, lãnh thổ cho thấy, Đông Nam Bộ có số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất là 4.597 doanh nghiệp, chiếm 42,4%; tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng có 3.061 doanh nghiệp, chiếm 28,2%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 1.536 doanh nghiệp, chiếm 14,2%; Đồng bằng sông Cửu Long có 860 doanh nghiệp, chiếm 7,9%; Trung du và miền núi phía Bắc có 497 doanh nghiệp, chiếm 4,6% và Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp nhất so với các khu vực khác với 288 doanh nghiệp, chiếm 2,7%.

Ngành lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01/2018 vẫn tập trung chủ yếu ở những ngành nghề, như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy; Xây dựng; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác...

Về số vốn đăng ký trong tháng 01/2018, Xây dựng là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với 20.615 tỷ đồng, chiếm 21%; tiếp đến là ngành Kinh doanh bất động sản và Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy... (Bảng 1).

Đối với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong tháng 01/2018 có 4.587 doanh nghiệp, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều có xu hướng giảm trên cả nước so với cùng kỳ năm ngoái, Tây Nguyên là khu vực có mức gia tăng duy nhất, tuy nhiên mức độ gia tăng cũng chỉ đạt ở mức thấp với 1,0% (Bảng 2). 

 Theo lĩnh vực hoạt động, lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 01/2018 chủ yếu tập trung ở các ngành, như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 1.814 doanh nghiệp, chiếm 39,5%; Xây dựng có 713 doanh nghiệp, chiếm 15,5%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 607 doanh nghiệp, chiếm 13,2%.       

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể vẫn ở mức cao

Nếu như, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2018 của cả nước là 15.426 doanh nghiệp, thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể cũng tương đương, với 14.854 doanh nghiệp.

Trong đó, có 8.622 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2017; 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 27,7%; 1.554 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,8%.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng này tăng ở tất cả các khu vực, trong đó khu vực Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ tạm ngừng kinh doanh lớn nhất với 2.621 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 36,3%; Đông Nam Bộ là khu vực có mức tăng thấp nhất (13,1%), tuy nhiên số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở khu vực này vẫn ở mức cao so với cả nước (30,1%).   

Theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng 01/2018, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế, như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy; Xây dựng; Công nghiệp chế biến, chế tạo (Bảng 3).

Về số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu là ở Đông Nam Bộ có 562 doanh nghiệp, chiếm 36,2%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 278 doanh nghiệp, chiếm 17,9% và vùng Đồng bằng sông Hồng có 277 doanh nghiệp, chiếm 17,8%. Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là hai khu vực duy nhất trong cả nước có dấu hiệu giảm về số doanh nghiệp giải thể so với cùng kỳ năm 2017, lần lượt là 67,2% và 34,9%. 

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế, như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 606 doanh nghiệp, chiếm 39%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 201 doanh nghiệp, chiếm 12,9%; Xây dựng có 164 doanh nghiệp, chiếm 10,6%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 106 doanh nghiệp, chiếm 6,8%./. 

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan