Cập nhật ngày 30/12/2019 - 16:47:23

           

Năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục

- Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục với hơn 138 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây, dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp mới ra nhập thị trường.

Cũng theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, trong tháng 12/2019, cả nước có11.418 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 155.819 tỷ đồng, tăng 13,9% về số doanh nghiệp và giảm 36,1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, song, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12/2019 lại tăng. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 43,9%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là là 117.314 người, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong năm 2019, cả nước có 138.139 doanh nghiệp thành lập mới.

Trong tháng, cả nước còn có 3.466 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng là 2.050 doanh nghiệp, tăng 8,2%; số doanh nghiệp chờ hoàn thành thủ tục giải thể là 6.504 doanh nghiệp, tăng 60,6%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.868 doanh nghiệp, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung trong năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao nhất so với các năm trước. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2019, tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong năm đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, trong năm 2019, cả nước có 138.139 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.730.173 tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp và tăng 17,1% về số vốn đăng ký so với năm 2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2018. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019 là 1.254.368 lao động, tăng 13,3% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2019 là 4.003.127 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2018), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.730.173 tỷ đồng (tăng 17,1%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 2.272.954 tỷ đồng (giảm 5,6%) với 40.076 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.

Theo vùng lãnh thổ, trong năm 2019, tất cả 06 vùng lãnh thổ đều có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với năm 2018. Cụ thể, khu vực Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 58.673 doanh nghiệp (chiếm 42,5% cả nước) và số vốn đăng ký là 818.660 tỷ đồng (chiếm 47,3% cả nước), tăng 5,1% về số doanh nghiệp và tăng 31,1% về số vốn. Tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng với 41.842 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 30,3% cả nước) và số vốn đăng ký là 517.387 tỷ đồng (chiếm 29,9% cả nước), tăng 7,6% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về số vốn so với năm 2018. Tây Nguyên có sự gia tăng mạnh mẽ nhất về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký với 3.599 doanh nghiệp (chiếm 2,6% cả nước), tăng 11,8% và số vốn đạt 45.128 tỷ đồng (chiếm 2,6% cả nước), tăng 87%.

Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực duy nhất có số vốn đăng ký giảm với 9.388 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 6,8% cả nước) và số vốn đăng ký là 105.768 (chiếm 6,1% cả nước), tăng 1,3% về số lượng doanh nghiệp nhưng giảm 7,3% về số vốn so với năm 2018.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong năm 2019, cả nước có 2.029 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 1,5%) với tổng số vốn đăng ký là 25.585 tỷ đồng (chiếm 1,5%), tăng 9,9% về số doanh nghiệp, giảm 16,5% về số vốn so với năm 2018; có 36.562 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng (chiếm 26,5%) với tổng số vốn đăng ký là 531.145 tỷ đồng (chiếm 30,7%), tăng 5,3% về số doanh nghiệp, tăng 30,2% về số vốn; có 99.548 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ (chiếm 72,1%) với tổng số vốn đăng ký là 1.173.443 tỷ đồng (chiếm 67,8%), tăng 5,1% về số doanh nghiệp, tăng 12,9% về số vốn.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở các ngành: bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ô tô, xe máy với 46.110 doanh nghiệp (chiếm 33,4%) và số vốn đăng ký là 206.292 tỷ đồng (chiếm 11,9%); tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 17.214 doanh nghiệp (chiếm 12,5%) với số vốn đăng ký là 182.816 tỷ đồng (chiếm 10,6%); ngành xây dựng có 17.007 doanh nghiệp (chiếm 12,3%) với số vốn đăng ký là 243.336 tỷ đồng (chiếm 14,1%).

Có 12 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với năm 2018, trong đó, các ngành có tỷ lệ tăng cao nhất là: sản xuất, phân phối điện, nước, gas (tăng 50,5%); vận tải kho bãi (tăng 47,6%);  hoạt động dịch vụ khác (tăng 26,1%).

Có 05 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018 là: tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 20,8%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 2,1%); khai khoáng (giảm 2,1%); bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (giảm 0,6%) và nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 0,1%).

Trong năm 2019, cả nước còn có 39.421 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15,9% so với năm 2018. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong năm 2019 là 28.731, tăng 5,9%; Số doanh nghiệp chờ giải thể là 43.711 doanh nghiệp, tăng 41,7% Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2019 là 16.840 doanh nghiệp, tăng 3,2% so với năm 2018./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan