Cập nhật ngày 21/02/2020 - 09:55:27

           

DN phải đáp ứng tiêu chí nào để được bán hàng hoàn thuế GTGT?

- Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2020, một trong những tiêu chí đó là doanh nghiệp phải cam kết tham gia vào hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 92/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, có hiệu lực từ 1/7/2020.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Theo Thông tư này, hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải đáp ứng điều kiện sau: Hàng hóa mua tại doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện khi mua hàng, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

Trước đây, Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định hàng hóa được hoàn thuế GTGT chỉ cần là hàng hóa mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

Thông tư 92 quy định doanh nghiệp đăng ký việc bán hàng đúng địa chỉ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT. Trường hợp điều chỉnh hoặc chấm dứt bán hàng hoàn thuế phải thực hiện điều chỉnh hoặc chấm dứt theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 72/2014/TT-BTC.

Thông tư 92 cũng quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT. Theo đó, các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT để được lựa chọn cần phải đáp ứng các điều kiện như: có trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp; địa điểm đặt đại lý bàn hàng cho doanh nghiệp; phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định; kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ…

Đáng chú ý, để được lựa chọn là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT, từ ngày 1/7/2020, doanh nghiệp phải cam kết tham gia vào hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Đây là hệ thống tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân do Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành.

Thông tư số 92/2019/TT-BTC hướng dẫn, các doanh nghiệp đã được cơ quan thuế công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động và phải bổ sung thông tin chữ ký số theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục 8 thông tư này (trong trường hợp phần mềm kết nối với hệ thống) hoặc truy cập hệ thống, thay đổi mật khẩu (trong trường hợp sử dụng truy cập trực tiếp hệ thống để in hóa đơn).

Chậm nhất trước tháng 6/2020, Tổng cục Hải quan căn cứ thông tin về doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế cung cấp cho hệ thống, gửi thông tin tài khoản và mật khẩu truy cập hệ thống cho doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử đã được doanh nghiệp đăng ký...

Ngoài ra, Thông tư 92 cũng sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 72/2014/TT-BTC theo hướng xử phạt mạnh đối với các doanh nghiệp vi phạm các quy định. Tùy mức độ vi phạm mà cơ quan thuế xử lý từ mức phạt hành chính đến chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan