Cập nhật ngày 28/09/2018 - 23:24:53

           

TP. Hồ Chí Minh sẽ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu địa phương năm 2018

- Trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng với các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; dự kiến được phát hành 1 đợt vào tháng 10/2018.

Nhằm huy động vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trung hạn, UBND Thành phố vừa trình HĐND Thành phố Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018.

Với tổng khối lượng phát hành là 800 tỷ đồng, trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng với các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; dự kiến được phát hành 1 đợt vào tháng 10/2018.

Theo tính toán dự kiến sẽ phát hành ở thời điểm hiện nay, mức lãi suất phát hành trái phiếu TP. Hồ Chí Minh sẽ theo 3 phương án gồm: lãi suất kỳ hạn 10 năm là 5,4%, kỳ hạn 20 năm là 5,92%/năm, kỳ hạn 30 năm là 6,12%. Cả ba phương án trên được đưa ra dựa trên đánh giá tình hình thị trường trái phiếu, hiện lãi suất trên thị trường và nhận thấy các nhà đầu tư đang có nhu cầu đầu tư trái phiếu kỳ hạn dài.

Hiện, lãi suất trái phiếu Kho bạc Nhà nước phát hành sơ cấp ở vùng lãi suất đạt thầu kỳ hạn 10 năm đang khoảng mức 4,48% - 6%/ năm; 15 năm là 4,81% - 6,5% /năm; 20 năm là 5,75% - 6,4% và 30 năm là 6% - 6,79%.

Do đó, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương sẽ phù hợp cho mục tiêu huy động vốn mà TP. Hồ Chí Minh đặt ra khi nguồn lực ngày càng hạn hẹp thực sự đã tạo ra sức ép trong quá trình phát triển.

Theo mục tiêu giai đoạn từ 2018-2022 TP. Hồ Chí Minh cần huy động tới 2,9 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 5 năm.

Phấn đấu trong giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có năng lực tài khóa tốt nên được tự chủ phát hành trái phiếu. Đây sẽ là nguồn bổ sung vốn huy động hướng tới trong các giải pháp huy động nguồn lực gồm: Từ ngân sách; từ nguồn vốn xã hội; từ nguồn lực công; từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, lâu nay, nguồn lực đầu tư sử dụng ngân sách là chính nên đầu tư tăng không đáng kể. Nếu để đột phá, cần phải huy động từ nhiều nguồn lực của xã hội.

Trước đó, trong tháng 12/2017, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phát hành thành công toàn bộ 2.000 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch) trái phiếu chính quyền địa phương. 

Trong đó, trái phiếu có kỳ hạn 20 năm là 1.250 tỷ đồng (lãi suất 6,5%/năm), trái phiếu có kỳ hạn 15 năm là 750 tỷ đồng (lãi suất 6,35%/năm).

UBND Thành phố khẳng định, dùng toàn bộ số tiền trên để bố trí vốn cho các công trình, dự án theo đề án phát hành trái phiếu đã được duyệt. Các sở ngành chức năng được chỉ đạo phải theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các công trình, dự án; đồng thời quản lý và sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan