Cập nhật ngày 17/10/2015 - 09:35:13

           

Áp dụng công nghệ sản xuất sạch để bảo vệ môi trường

- Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020 được tổ chức sáng ngày 16/10 tại Hà Nội.

 

Đánh giá v thc trng môi trường nông nghip, PGS.TS Mai Văn Thnh, Vin trưởng Vin Môi trường Nông nghip cho biết, trong nhng năm gn đây, ngành nông nghip đang gây nh hưởng xu đến môi trường do s dng thuc bo v thc vt, phân bón, thc ăn công nghip.

Theo đó, trong trng trt do người dân chy theo li nhun nên đã dùng quá liu lượng phân bón đ tăng sn lượng, vì vy dư lượng hóa cht nhiu đã làm thoái hóa đt, dn đến không đm bo v sinh môi trường.

Trong chăn nuôi, người dân cũng quá lm dng thc ăn công nghip hoc dùng cht kích thích đ tăng sn lượng lên, điu này không an toàn v mt sinh hc và sc khe.

Thy sn cũng vy, nếu thâm canh tôm bn vng thì năng sut không cao, mà thâm canh tôm cao thì năng sut cao, nhưng sn phm không tt và quy trình đ điu tiết nước cũng không tt, s gây phá hoi môi trường nước và c đt canh tác cho vùng xung quanh.

Cũng chia s v tình hình s dng thuc bo v thc vt trong nông nghip, ông Đinh Vũ Thanh, Phó V trưởng Khoa hc, Công ngh và Môi trường nhn mnh, hin nay tình trng s dng thuc bo v thc vt trong nông nghip đang có xu hướng gia tăng, thiếu kim soát. ​Đc bit là vic s dng phân bón không hp lý v chng loi, liu lượng, thi gian và phương thc bón cho cây trng đã gây nh hưởng nng n đến môi trường.

Ông Thanh cũng cho biết, bình quân tng lượng phân bón vô cơ các loi s dng ti Vit Nam vào khong 2,4 triu tn/năm và thi ra môi trường 240 tn bao bì, v hp các loi ra môi trường không được thu gom, vt ba bãi ra rung đng, kênh mương đã gây ô nhim môi trường trong vùng sn xut nông nghip.

Điu đáng lưu ý là “vic s dng phân bón không hp lý v chng loi, liu lượng cùng vi vic lm dng phân bón vô cơ trong thi gian gn đây đã khiến đt b chai cng, gi nước kém, màu m ca đt và năng sut cây trng gim” ông Thanh nói.

Trước thc trng nêu trên, B trưởng Nông nghip và Phát trin nông thôn Cao Đc Phát khng đnh, theo ch trương ca Chính ph ngành Nông nghip và Phát trin nông thôn đang thc hin chương trình tái cơ cu nông nghip theo hướng nâng cao giá tr gia tăng và phát trin bn vng. Vì vy, bo v môi trường đm bo yêu cu phát trin bn vng nông nghip là nhim v trng tâm ca toàn ngành trong giai đon ti đây.

Đ thc hin được ch trương này, B trưởng ch đo, toàn Ngành phi xác đnh vic đ ra chương trình, kế hoch c th đ đm bo s phát trin nông nghip s gim thiu tn hi đến môi trường và ngược li góp phn ci thin môi trường trên toàn b lãnh th đt nước.

Nhim v ưu tiên chính trong thi gian ti cn thc hin là rà soát, lng ghép tt c các yêu cu v bo v môi trường trong tt c các quy hoch, kế hoch chiến lược v phát trin nông nghip nông thôn và trin khai thc hin đng b.

Bên cnh đó, cn tăng cường chuyn giao tiến b k thut công ngh sn xut sch cho nông dân, cũng như h tr các doanh nghip áp dng công ngh đ bo v môi trường.

Ngoài ra, phi có nhng cơ chế chính sách phù hp đ khuyến khích bà con nông dân và doanh nghip thc hin các gii pháp bo v môi trường.

Lê Thủy
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan