Cập nhật ngày 20/06/2014 - 23:31:26

           

Tốt nghiệp THPT 2014: Hơn 70% thí sinh đạt loại trung bình và yếu kém

- Năm 2014, với việc đổi mới đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, cũng như việc chấm bài theo hướng mở, kết quả cho thấy sự phân hóa mạnh học lực của học sinh, hơn 70% thí sinh đạt loại trung bình và yếu kém.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đại học năm 2014 là 99,02%. Trong đó, đối với bậc giáo dục phổ thông tăng 0,06%, bậc giáo dục thường xuyên tăng gần 1% so với năm 2013. Có hơn 17.500 thí sinh trượt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 trong tổng số hơn 900.00 thí sinh tham gia kỳ thi này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có sự thay đổi căn bản về phương thức thi, thay vì thi 6 môn bắt buộc, thí sinh được tự chọn 2 môn trong số 4 môn. Trong đó, đề thi tốt nghiệp năm nay được đánh giá có tính phân hóa mạnh hơn so với những năm trước. Do vậy, đã có sự phân hóa mạnh trong xếp loại tốt nghiệp, tỷ lệ đạt loại giỏi chỉ chiếm 3,4%, loại khá chiếm gần 20%, còn lại là trung bình và yếu kém.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng khẳng định “đề thi đã có những đổi mới căn bản, dựa trên công việc đã làm trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, bám theo nhiệm vụ năm học đã đổi mới đề thi theo hướng tăng câu hỏi mở, thực tiễn. Vì thế, năng lực của học sinh đánh giá chân thực hơn. Đây cũng là mở đầu cho đổi mới theo hướng kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh từ việc trả lời câu hỏi học sinh biết gì sang việc đánh giá năng lực của học sinh”.

Khâu chấm thi năm nay được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Trong quá trình chấm, các địa phương đều phải tổ chức chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài đồng thời với tiến độ chấm độc lập 2 vòng của hội đồng chấm thi. Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát kết quả chấm của tất cả các địa phương, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường sẽ tiến hành chấm thẩm định.

 

 

 

Những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là bước đi ban đầu trong lộ trình gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học thành 1 kỳ thi chung đã được chấp nhận trong Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, kỳ thi chung này cho phép có dữ liệu để xét tốt nghiệp, đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy để các trường sử dụng trong tuyển sinh. Kỳ thi như thế sẽ có đổi mới về tổ chức, về lực lượng tham gia vào quy trình này, về các thao tác kỹ thuật. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ động đề xuất phương án và sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các cơ sở giáo dục cả nước, các chuyên gia.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan