Dựa trên các căn cứ pháp lý về quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài đã hoàn thiện, ngày 21/03/2022, Tổng cục Thuế đã công bố ứng dụng Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, để đối tượng này thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới. Sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 36 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng với tổng số thuế đã khai, nộp đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, có các doanh nghiệp lớn như: Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple đều đã đăng ký, khai, nộp thuế qua Cổng.

Google, Microsoft, TikTok đều nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài
Apple và nhiều "ông lớn" trong ngành công nghệ toàn cầu đều nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Liên quan đến kết quả thu ngân sách, theo cập nhật của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 78.200 tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán, bằng 129,1% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.102.931 tỷ đồng, bằng 93,9% dự toán, bằng 121,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 60.059 tỷ đồng, bằng 213% dự toán, bằng 203,5% so với cùng kỳ năm trước; thu nội địa đạt 1.042.871 tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán, bằng 118,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Số nợ thuế thu hồi được trong tháng 9/2022 ước đạt 2.771 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng/2022 đạt 25.600 tỷ đồng, bằng 61% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

Đáng chú, 9 tháng năm 2022 có 61/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (đạt trên 75%) như: Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương... Còn 2/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán thấp dưới 75% là Cao Bằng, Bắc Ninh.

Thu ngân sách tăng trưởng tích cực nhờ 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý III/2022 tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành đã khôi phục tăng trưởng mạnh và đạt mức tăng trưởng cao hơn trước khi dịch Covid-19 xảy ra như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa…

Thu ngân sách khả quan còn do ngành Thuế đã tích cực thanh, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm về thuế. Lũy kế 9 tháng năm 2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 64,1% kế hoạch, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 500.878 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 88,3% cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 42.917 tỷ đồng, bằng 132% cùng kỳ năm 2021, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 9.852 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1.468 tỷ đồng; giảm lỗ 31.597 tỷ đồng./.