Cập nhật ngày 01/10/2014 - 09:57:05

           

Số lượng đơn hàng mới tăng mạnh

- Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện hơn trong suốt 13 tháng qua nhờ sự phục hồi của số lượng đơn đặt hàng mới khi số lượng này đã tăng mạnh sau khi giảm trong tháng 8.

 

Theo HSBC, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) toàn phần được điều chỉnh theo mùa - một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất - đã tăng từ mức 50,3 điểm trong tháng 8 lên 51,7 điểm trong tháng 9.

“Kết quả chỉ số cho biết, có sự cải thiện mạnh mẽ hơn về các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 8, mặc dù mức độ cải thiện vẫn chỉ là khiêm tốn”, báo cáo nhấn mạnh.

Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện hơn trong suốt 13 tháng qua. Các điều kiện hoạt động được cải thiện là nhờ sự phục hồi của số lượng đơn đặt hàng mới khi số lượng này đã tăng mạnh sau khi giảm trong tháng 8. Các thành viên nhóm khảo sát cho biết nhu cầu của khách hàng đã tăng trong tháng.

Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng đã tăng trở lại.

Các nhà sản xuất đã tăng sản xuất để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng, từ đó kéo dài thời kỳ tăng hiện nay thành 12 tháng. Tốc độ tăng đã nhanh hơn và trở thành mức nhanh nhất trong ba tháng, nhưng vẫn còn là tăng nhẹ.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại đã góp phần cải thiện các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vào cuối quý 3 năm nay. Tuy nhiên, sản lượng và việc làm chỉ là tăng nhẹ sau khi số lượng đơn đặt hàng mới bị giảm trong tháng 8. Trong khi đó, tốc độ tăng chi phí đầu vào đã chậm lại tháng thứ hai liên tiếp và là chậm nhất kể từ tháng 6/2013.

Việc giảm số lượng đơn đặt hàngmới trong tháng 8 đã cho phép các công ty giải quyết được lượng công việc chưa thực hiện, từ đó làm cho lượng công việc tồn đọng giảm mạnh trong tháng 9. Hơn nữa, tốc độ giảm là nhanh nhất kể từ tháng 8/2013.

Việc làm trong tháng 9 đã tăng sau khi không thay đổi trong tháng trước đó. Tuy nhiên, tốc độ tạo việc làmcũng chỉ là nhỏ. Ở những nơi tăng việc làm, nguyên nhân được cho là để đáp ứng yêu cầu sản xuất tăng lên.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào đã tiếp tục chậm lại trong tháng 9 và là yếu nhất kể từ tháng 6/2013. Ở những nơi giá cả đầu vào tăng, nguyên nhân được cho là do chi phí vận chuyển cao hơn. Giá cả đầu ra hầu như không thay đổi trong tháng. Trong khi một số người trả lời khảo sát đã tăng giá để bù đắp chi phí đầu vào cao hơn, sự cạnh tranh và những nỗ lực thúc đẩy số lượng đơn đặt hàng mới đã làm một số công ty phải hạ giá cả đầu ra.

Tồn kho cả hàng hóa mua và hàng hóa thành phẩm đã tăng trong tháng 9 khi có một số báo cáo cho biết, các công ty cố gắng tăng lượng hàng tồn kho. Đây cũng là một nhân tố góp phần làm tăng hoạt  động mua hàng hóa đầu vào mà hoạt động này đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong thời gian bốn tháng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng tồn kho hàng hóa sau sản xuất chỉ là nhỏ khi cómột số thành viên nhóm khảo sát cho biết, hoạt động bán hàng tăng đã làm lượng hàng tồn kho giảm.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã kéo dài thêm một chút, và mức giảm hiệu suất hoạt động của người bán hàng trong tháng 9 là mức giảm nhẹ nhất trong thời gian sáu tháng. Ở những nơi thời gian  giao hàng bị kéo dài, nguyên nhân được cho là do những hạn chế về tải trọng xe và do thiếu một số loại nguyên, vật liệu./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan