Một hệ thống AI có thể tham gia các cuộc thi tranh luận với con người. Thành quả của Viện Nghiên cứu IBM Research cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến xa đến mức nào.
Cập nhật, 25/01/2021 10:21:03
Vốn Ngân sách Nhà nước có mối quan hệ tuyến tính trong tăng trưởng với lĩnh vực được đầu tư.
Cập nhật, 25/01/2021 09:50:18
Năng lực cạnh tranh đánh giá “sức khỏe” của doanh nghiệp, tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ định vị được vị trí hiện tại và hướng...
Cập nhật, 22/01/2021 17:30:23
Ứng dụng mạng nơ-ron dựa trên thuật toán backpropagation được dùng trong ANNs (mô hình kinh tế lượng dựa trên cấu trúc mạng nơ-ron tự nhiên) để dự báo giá cổ phiếu từ các dữ liệu quá khứ...
Cập nhật, 22/01/2021 11:06:25
Trong tiến trình hội kinh tế quốc tế, cụm từ “đổi mới - sáng tạo” trở nên đặc biệt quan trọng đối với mỗi tổ chức, nhất là với các doanh nghiệp.
Cập nhật, 22/01/2021 10:56:38
Sự kết hợp giữa phương pháp DEA và SFA trong đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP cho ra những tham số đáng tin cậy hơn.
Cập nhật, 22/01/2021 10:21:31
Sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng các dịch vụ ngân hành giúp người dân thuận tiện trong giao thương, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế
Cập nhật, 20/01/2021 12:08:17
Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là một loại hàng hóa, nó được mua, được bán, có giá cả, giá trị và giá trị sử dụng.
Cập nhật, 24/12/2020 15:39:09
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại khu vực ASEAN, mà còn đang được kỳ vọng tạo ra luồng sinh khí mới cho sự phục...
Cập nhật, 25/11/2020 16:30:16
Hình thái doanh nghiệp được coi là phát kiến vĩ đại của loài người, nhằm xây dựng năng lực sản xuất vượt trội, sức sáng tạo, sự phân chia tài sản, giải quyết việc làm và đáp ứng nhu...
Cập nhật, 09/11/2020 14:54:23
Tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán là yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng hay giảm của cổ phiếu; khi đám đông đua nhau mua một mã cổ phiếu thì mã cổ phiếu sẽ tăng và...