Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 1 (864)

Là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn trên thế giới, phụ thuộc vào nhu cầu từ các đối tác thương mại, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều rủi ro từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Kết quả là, sau những năm Covid-19 (2020-2021) rất khó khăn, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023 phục hồi không được như kỳ vọng. Bài viết Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023 và định hướng năm 2024”, của nhóm tác giả Ngô Thắng Lợi, Bùi Đức Tuân, Mai Quang Hưng đánh giá những thành quả đáng ghi nhận trong năm 2023, chỉ ra những hạn chế bất cập, đồng thời khuyến nghị chủ yếu tập trung vào nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy sự phát triển thị trường trong nước, phục hồi nhanh hơn những trao đổi thương mại quốc tế dựa trên lợi thế của nền kinh tế mở.

Trái với những dự đoán trước đó, kinh tế toàn cầu trong năm 2023 phục hồi yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất suy giảm, từ sản lượng công nghiệp đến vốn đầu tư và thương mại quốc tế, phản ánh tác động kết hợp của xu hướng chuyển dịch tiêu dùng sau đại dịch sang dịch vụ. Bất ổn địa chính trị gia tăng, lạm phát giảm chậm buộc hầu hết các nước vẫn tiếp tục thực hiện thắt chặt tiền tệ. Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo sẽ phục hồi yếu và đối mặt với nhiều rủi ro thách thức lớn do những diễn biến phức tạp sau thời kỳ Covid-19. Các rủi ro mới của kinh tế thế giới, trong đó chủ yếu là bất ổn địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn, tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn. Bài viết Bức tranh kinh tế thế giới năm 2023 và triển vọng năm 2024”, của nhóm tác giả Trần Toàn Thắng, Trần Thị Thu Hà sẽ làm rõ hơn các nội dung trên.

Chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho bảo vệ môi trường (BVMT) có vai trò đặc biệt quan trọng quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với hội nhập quốc tế của Việt Nam. Qua bài viết Giải pháp hoàn thiện chính sách chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường tại Việt Nam”, nhóm tác giả Mai Đình Lâm, Mai Thị Kim Oanh phân tích thực trạng chi NSNN cho BVMT, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách chi ngân sách cho BVMT trong thời gian tới.

Quy hoạch vùng đang được xây dựng theo phương pháp tích hợp, bao trùm nhiều vấn đề kỹ thuật, kinh tế, thể chế và văn hóa… với yêu cầu đặt ra phải đảm bảo nguyên tắc mở và linh hoạt, để tạo hành lang tối đa cho các ngành, các địa phương chủ động triển khai, thực hiện. Bài viết Đổi mới tư duy trong quy hoạch vùng để đáp ứng yêu cầu tích hợp của Luật Quy hoạch”, của tác giả Phan Mỹ Dung phân tích thực trạng triển khai quy hoạch vùng để làm rõ mối tương quan của nó với hệ thống các quy hoạch của Quốc gia, chỉ ra những vẫn đề nảy sinh trong thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp mang tính đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, tạo sự lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển, kết nối vùng và liên kết các địa phương.

Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, một số chỉ tiêu định lượng của Kế hoạch cơ bản đạt được, đầu tư công đã phát huy vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Bài viết Kỳ vọng tăng tốc đầu tư công 2 năm còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”, của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, trong bối cảnh 2 năm cuối nhiều thách thức, bài viết đánh giá khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư trong 2 năm còn lại và những thách thức đặt ra, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thành công Kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 được tích hợp từ hơn 100 chính sách cụ thể của giai đoạn 2016-2020, kết hợp với một số chính sách mới được thiết kế thành 10 dự án, 14 tiểu dự án với 36 nội dung chính sách thành phần. Sau 2/3 chặng đường giai đoạn 1 (2021-2025), công tác giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương của Chương trình đã đạt được một số kết quả khả quan. Bài viết Về giải ngân vốn đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”, của tác giả Nguyễn Đức Long đánh giá thực trạng giải ngân đầu tư công của Chương trình, chỉ ra các hạn chế và nguyên nhân hạn chế, bài viết đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

Quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế xanh của các quốc gia cho thấy vai trò quan trọng của việc sử dụng các nguồn vốn huy động được từ hệ thống tài chính xanh nhằm mục tiêu xanh hóa nền kinh tế. Nghiên cứu Phát triển tài chính xanh ở Việt Nam”, của nhóm tác giả Lê Mai Trang, Vũ Ngọc Tú, Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Yến Hạnh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương phân tích thực trạng tài chính xanh ở Việt Nam, cũng như đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp cho việc phát triển tài chính xanh ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng với đó, trong số này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Ngô Thắng Lợi, Bùi Đức Tuân, Mai Quang Hưng: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023 và định hướng năm 2024

Trần Toàn Thắng, Trần Thị Thu Hà: Bức tranh kinh tế thế giới năm 2023 và triển vọng năm 2024

Mai Đình Lâm, Mai Thị Kim Oanh: Giải pháp hoàn thiện chính sách chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Phan Mỹ Dung: Đổi mới tư duy trong quy hoạch vùng để đáp ứng yêu cầu tích hợp của Luật Quy hoạch

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Thị Thu Hà: Kỳ vọng tăng tốc đầu tư công 2 năm còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Đức Long: Về giải ngân vốn đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hoàng Dương Việt Anh, Phan Đình Anh: Quản lý ngân sách nhà nước tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Lê Mai Trang, Vũ Ngọc Tú, Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Yến Hạnh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Phát triển tài chính xanh ở Việt Nam

Bùi Duy Phú: Định chế tài chính Fintech tại Việt Nam: Từ lý luận đến thực tiễn

Nguyễn Thị Thúy: Tiếp cận tín dụng vi mô và mối quan hệ với bền vững tài chính

Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Hoàng Giang, Nguyễn Minh Hoàng: Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: Bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam

Vũ Thị Hồng Phượng: Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Lương Văn Khôi: Các nhân tố quyết định năng suất lao động của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Bá Vận, Nguyễn Đức Thành: Hoàn thiện chính sách huy động vốn cho phát triển công nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

Vũ Hùng: Xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2023: Thực trạng và một số giải pháp trong thời gian tới

Dương Hoàng Anh, Lê Nguyễn Diệu Anh: Khai thác lợi thế xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong điều kiện thực thi hiệp định RCEP

Dương Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Quốc Anh, Trần Thị Mỹ Liên, Phan Thị Thanh Quyên: Tác động thực hiện trách nhiệm xã hội đối với hiệu quả của các doanh nghiệp nhóm VN30 niêm yết tại Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc

Ngô Ngân Hà: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước Đông Á: Tiếp cận từ mô hình trọng lực

Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Khánh Huyền, Nguyễn Quang Anh, Lê Minh Ngọc, Trịnh Thùy Linh, Nguyễn Thị Hải Phượng: Ảnh hưởng của tỷ lệ thất nghiệp đến quy mô kinh tế ngầm tại các nước OECD giai đoạn 2003-2022

Nguyễn Hải Đăng: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp quân đội hiện nay

Phùng Mạnh Trung: Biến đầu ra không mong muốn trong mô hình phân tích đường bao dữ liệu (DEA): Lược sử nghiên cứu

Nguyễn Công Nhật, Phạm Trà My: Nâng cao hiệu quả đầu tư chứng khoán theo sóng ngành

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thùy Dương: Tác động của Fintech tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lưu Ngọc Lương, Trần Đình Thao, Nguyễn Hữu Nhuần: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp: Giải pháp khơi thông nguồn vốn từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nguyễn Văn: Các mô hình biên ngẫu nhiên trong phân tích hiệu quả

Dương Thị Hoa Phượng: Thúc đẩy phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam hiện nay

Phạm Thu Hằng: Thực trạng và giải pháp cho giảm nghèo nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Nguyễn Thị Việt Hà, Lê Thị Hải: Quản trị rủi ro nhằm tăng cường năng lực kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại

Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Ngọc Linh, Hà Anh Thảo: Thu hút FDI vào ngành công nghiệp môi trường tại vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Góc nhìn từ hiệu quả quản trị cấp tỉnh

Hà Thị Việt Thúy: Đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam: Thực trạng và giải pháp

Trần Anh Minh, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Thủy: Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

Nguyễn Vân Hà, Nguyễn Thu Giang: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên tại Agribank trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Thị Bích Vân, Hoàng Huy Hoàng: Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của giới trẻ

Nguyễn Thị Thủy: Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định chi tiêu của khách Trung Quốc khi đi du lịch Việt Nam

Trần Quốc Trung, Trần Quốc Đạt, Phạm Hùng Cường: Áp dụng tiêu chuẩn quản lý rủi ro doanh nghiệp ISO 31000:2018 tại các doanh nghiệp sản xuất

Nguyễn Văn Vũ: Nghiên cứu giải pháp quản lý điểm đến du lịch sinh thái ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Khánh Linh, Trần Thị Tố Oanh, Nguyễn Thị Kim Huyền, Nguyễn Hà Linh: Các nhân tố tác động đến tâm lý người tiêu dùng khi sử dụng phương thức thanh toán điện tử tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thắm: Để triển khai, thực hiện kế toán xanh tại Việt Nam

Đoàn Ngọc Ninh: Phát triển nguồn cung cà phê nguyên liệu bền vững cho các doanh nghiệp chế biến cà phê Việt Nam

Phùng Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Điểm, Lê Duy Dũng, Đỗ Văn Phúc: Việc làm của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế số

Trần Thị Hồng Việt: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ viễn thông 5G của người dân ở Việt Nam

Đoàn Vân Hà: Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay

Đỗ Văn Nhân: Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn hiện nay, định hướng đến 2030

Nguyễn Thị Hương Giang: Xu hướng Friend-shoring và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Quang Anh: Biện pháp bảo đảm tài chính cho hoạt động thường xuyên tại Đoàn Tiếp nhận Cung ứng 15 - Tổng cục Kỹ thuật

Nguyễn Thị Thanh Thủy: Hải quan Việt Nam thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động xuất nhập khẩu

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Trịnh Kim Liên: Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Thủ đô Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết số 15/NQTW của Bộ Chính trị

Hồ Ngọc Khương: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp đô thị ở TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Triều Hoa: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xanh vào TP. Hải Phòng

Nguyễn Quang Hưng, Bùi Gia Huân, Đoàn Thị Yến: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phạm Tiến Mạnh: Ảnh hưởng của giao dịch thuật toán đến thị trường chứng khoán: Nghiên cứu của một số nước trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Hoàng Thanh Liêm, Nguyễn Thạnh Vượng: Phát triển kinh tế ban đêm - yêu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh Bình Thuận

Lê Sỹ Cương, Đậu Trọng Chương, Phùng Quang Phát, Phạm Duyên Minh: Phát triển dịch vụ xã hội cơ bản để giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Khánh Trung, Huỳnh Thị Yến Duy, Bùi Thanh Long, Lương Hoàng Phong: Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh: Trường hợp LPBank Trà Vinh

Hoàng Thị Tố Như, Nguyễn Hoàng Trung: Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp

IN THIS ISSUE

New Year Greeting Letter from the Minister of Planning and Investment

STRATEGY-POLICY

Ngo Thang Loi, Bui Duc Tuan, Mai Quang Hung: Vietnam’s economic growth in 2023 and orientation for 2024

Tran Toan Thang, Tran Thi Thu Ha: World economic picture in 2023 and prospects for 2024

Mai Dinh Lam, Mai Thi Kim Oanh: Solutions to improve state budget expenditure policy for environmental protection in Vietnam

Phan My Dung: Mindset transformation in regional planning to meet the integration requirements of the Planning Law

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Thi Thu Ha: Expectations to accelerate public investment in the remaining 2 years of the Medium-term Public Investment Plan for the period 2021-2025

Nguyen Duc Long: Disbursement of public investment capital under the National Target Program on Socio-economic Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas

Hoang Duong Viet Anh, Phan Dinh Anh: State budget management in Vietnam: Current situation and recommendations

Le Mai Trang, Vu Ngoc Tu, Tran Kim Anh, Nguyen Thi Yen Hanh, Nguyen Thi Quynh Huong: Developing green finance in Vietnam

Bui Duy Phu: Fintech financial institutions in Vietnam: From theory to practice

Nguyen Thi Thuy: Access to microcredit and the relationship with financial sustainability

Nguyen Phuong Tri, Nguyen Van Quy, Hoang Giang, Nguyen Minh Hoang: The impact of social factors on individual stock investors’ reactions during the crisis: Evidence from China and Vietnam

Vu Thi Hong Phuong: Investing in commercial infrastructure development in implementing the National Target Program for New Rural Development

Luong Van Khoi: Factors that determine labor productivity of Vietnamese enterprises

Nguyen Ba Van, Nguyen Duc Thanh: Completing capital mobilization policy for high-tech industry development in Vietnam

Vu Hung: Vietnam’s exports in the period 2010-2023: Current situation and some solutions in the future

Duong Hoang Anh, Le Nguyen Dieu Anh: Exploiting the advantages of exporting Vietnamese goods to the Korean market in the landscape of implementing the RCEP agreement...................80

Duong Nguyen Thanh Phuong, Nguyen Quoc Anh, Tran Thi My Lien, Phan Thi Thanh Quyen: The impact of implementing social responsibility on the efficiency of listed VN30 enterprises in Vietnam

Nguyen Thi Xuan: Some solutions to promote Vietnamese seafood exports to China

Ngo Ngan Ha: Factors affecting Vietnam’s export of goods to East Asian countries: Approach from the gravity model

Trinh Thi Huong, Nguyen Thi Tuyet Mai, Tran Khanh Huyen, Nguyen Quang Anh, Le Minh Ngoc, Trinh Thuy Linh, Nguyen Thi Hai Phuong: The impact of unemployment rate on the scale of the underground economy in OECD countries during 2003 -2022

Nguyen Hai Dang: Some solutions to improve the efficiency of business capital use at military enterprises today

Phung Manh Trung: Undesirable output variables in data envelope analysis (DEA) models: Research history

Nguyen Cong Nhat, Pham Tra My: Improving the efficiency of stock investment by sector waves

Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thuy Duong: The impact of Fintech on the performance of commercial banks listed on the Vietnamese stock market

Luu Ngoc Luong, Tran Dinh Thao, Nguyen Huu Nhuan: Encouraging businesses to invest in agriculture: Solutions to unlock capital from the small and medium enterprise development fund

Nguyen Van: Stochastic frontier models in efficiency analysis

Duong Thi Hoa Phuong: Promoting green credit development in Vietnam today

Pham Thu Hang: Current situation and solutions for poverty reduction of ethnic minorities in Vietnam

Nguyen Thi Viet Ha, Le Thi Hai: Risk management to strengthen the internal control capacity of commercial banks

Nguyen Phuong Linh, Nguyen Ngoc Linh, Ha Anh Thao: Attracting FDI into the environmental industry in the Northern key economic region: Perspective from provincial-level governance effectiveness

Ha Thi Viet Thuy: Technological innovation of small and medium-sized enterprises in the Southern key economic region: Current situation and solutions

Tran Anh Minh, Truong Anh Tuan, Nguyen Thi Thanh Thuy: The influence of technological factors on the satisfaction of individual customers using electronic banking services

Nguyen Van Ha, Nguyen Thu Giang: Factors affecting employee retention at Agribank in Hanoi

Nguyen Thi Bich Van, Hoang Huy Hoang: Factors affecting young people’s intention to use digital banking services

Nguyen Thi Thuy: Factors affecting spending decisions of Chinese tourists when traveling to Vietnam

Tran Quoc Trung, Tran Quoc Dat, Pham Hung Cuong: Applying ISO 31000:2018 corporate risk management standards at manufacturing enterprises

Nguyen Van Vu: Research on solutions for managing ecotourism destinations in the Mekong Delta

Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Thi Khanh Linh, Tran Thi To Oanh, Nguyen Thi Kim Huyen, Nguyen Ha Linh: Factors affecting consumer psychology when using electronic payment methods in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Tham: Deploy and implement green accounting in Vietnam

Doan Ngoc Ninh: Developing a sustainable supply of raw coffee materials for Vietnamese coffee processing enterprises

Phung Manh Cuong, Nguyen Ngoc Diem, Le Duy Dung, Do Van Phuc: Jobs of Vietnamese youth in the digital economy

Tran Thi Hong Viet: Factors affecting people’s intention to use 5G telecommunications services in Vietnam

Doan Van Ha: Promoting innovative businesses in Vietnam today

Do Van Nhan: Developing community-based tourism and rural tourism associated with new rural construction in Kon Tum province in the current period, with a vision to 2030

Nguyen Thi Huong Giang: Friend-shoring trend and policy recommendations for Vietnam

Nguyen Quang Anh: Financial adjustment measures for regular operations at Supply Receiving Group 15 - General Department of Engineering

Nguyen Thi Thanh Thuy: Vietnam Customs performs the task of ensuring security and safety for import and export activities

PRACTICE - EXPERIENCE

Trinh Kim Lien: Some solutions to continue promoting transformation in the economic growth model of Hanoi Capital in the spirit of Resolution No. 15/NQTW of the Politburo

Ho Ngoc Khuong: Factors affecting the development of urban agriculture in the city Ho Chi Minh

Hoang Trieu Hoa: Attracting green foreign direct investment into Hai Phong city

Nguyen Quang Hung, Bui Gia Huan, Doan Thi Yen: State management of tourism in Dien Bien province

Pham Tien Manh: The impact of algorithmic trading on the stock market: Literature review from some countries and recommendations for Vietnam

Hoang Thanh Liem, Nguyen Thanh Vuong: Developing the night-time economy - an urgent requirement for economic and tourism development of Binh Thuan province

Le Sy Cuong, Dau Trong Chuong, Phung Quang Phat, Pham Duyen Minh: Developing basic social services to reduce multidimensional poverty in Thanh Hoa province: Current situation and solutions

Nguyen Khanh Trung, Huynh Thi Yen Duy, Bui Thanh Long, Luong Hoang Phong: Current situation and solutions for developing credit for production and business loans: The case of LPBank Tra Vinh

Hoang Thi To Nhu, Nguyen Hoang Trung: The relationship between foreign direct investment and economic growth in Dong Thap province