Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 6 (869)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, dòng vốn FDI đặc biệt quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế, là ngoại lực bổ sung vốn, công nghệ, năng lực quản lý, khả năng kinh doanh, khả năng tổ chức và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bài viết “Thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh hiện nay: Thực trạng và một số giải pháp”, của tác giả Nguyễn Hữu Tịnh khái quát kết quả đạt được trong thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời, chỉ ra những cơ hội, thách thức trong thời gian tới, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút có chọn lọc vốn FDI chất lượng cao vào nước ta trong năm 2024 và thời gian tới.

Với những lợi thế rất lớn, Việt Nam đang cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để trở thành một trong những quốc gia mạnh về kinh tế biển. Qua bài viết “Phát triển kinh tế biển trong phát triển kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, tác giả Huỳnh Văn Đặng đánh giá thực trạng và đóng góp của kinh tế biển trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018-2022, chỉ ra những thành công, hạn chế và vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế biển, bài viết đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế biển đến năm 2030.

Ngành công nghiệp vận tải hàng không ở Việt Nam đã phải đối mặt với sự suy giảm đáng kể về nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong các năm 2020-2021. Tuy nhiên, khi thế giới bắt đầu có xu hướng phục hồi, ngành vận tải hàng không ở Việt Nam cũng đang cho thấy những tín hiệu của sự phục hồi và thích nghi. Bài viết Phối hợp nguồn lực nhà nước với doanh nghiệp nhằm củng cố khả năng sẵn sàng thích ứng với các diễn biến thiếu ổn định thị trường trong hoạt động của ngành hàng không Việt Nam”, của tác giả Ngô Tuấn Nghĩa tiếp cận về khả năng sẵn sàng thích ứng với diễn biến thiếu ổn định trên thị trường của ngành hàng không, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phối hợp nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực thích ứng của ngành hàng không trước những bất ổn của thị trường.

Thực tiễn hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của toàn quân nói chung, doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) nói riêng cho thấy nhiều thành tựu và cùng với đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đặc biệt, hiện nay, những tác động khó lường của thiên tai, dịch bệnh; chiến tranh thương mại, chế độ bảo hộ, độc quyền; xung đột vũ trang... đòi hỏi toàn quân cần tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNQĐ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại các doanh nghiệp quân đội hiện nay”, của tác giả Nguyễn Tiến Hải đánh giá thực tiễn đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại các DNQĐ hiện nay.

Nông sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với cơ cấu sản phẩm đa dạng và có thị trường tương đối rộng khắp. Tuy nhiên, để bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ hàng nông sản trong nước, các quốc gia nhập khẩu nông sản đã ngày càng đưa ra nhiều tiêu chuẩn, yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu. Điều này đã ảnh hưởng tới thị trường và giá trị nông sản xuất khẩu Việt Nam. Qua bài viết Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam”, tác giả Đặng Thị Hiền khái quát một số tiêu chuẩn cơ bản về an toàn thực phẩm trong xuất khẩu nông sản của các nước trên thế giới hiện nay, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, thách thức mà nông sản Việt Nam đang phải đối mặt về vấn đề đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về an toàn thực phẩm. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế những thách thức nói trên.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) đã đặt mục tiêu, kinh tế số đạt 20% GDP đến năm 2025 và đạt 30% GDP đến năm 2030. Để đạt được mục tiêu đó, chuyển đổi số trong doanh nghiệp (DN) là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số. Bài viết “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, của tác giả Phạm Minh Hồng đánh giá thực trạng chuyển đổi số của DN hiện nay, nghiên cứu đưa ra những đề xuất nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của DN Việt Nam trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Nguyễn Thị Hoài Thu: Phân tích bất bình đẳng trong phát thải carbon và một số hàm ý về chính sách môi trường

Nguyễn Hữu Tịnh: Thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh hiện nay: Thực trạng và một số giải pháp

Huỳnh Văn Đặng: Phát triển kinh tế biển trong phát triển kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Lại Quang Huy, Ngô Thị Mai: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quản trị thành tích tại các ngân hàng thương mại

Nguyễn Việt Hưng: Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Ngô Tuấn Nghĩa: Phối hợp nguồn lực nhà nước với doanh nghiệp nhằm củng cố khả năng sẵn sàng thích ứng với các diễn biến thiếu ổn định thị trường trong hoạt động của ngành hàng không Việt Nam

Vũ Trực Phức: Marketing du lịch xanh với lý thuyết hành vi tác động đến ý định du lịch xanh: Trường hợp nghiên cứu tại các công ty du lịch lữ hành

Nguyễn Tiến Hải: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại các doanh nghiệp quân đội hiện nay

Phan Tuấn Anh: Mối quan hệ giữa nhận thức rủi ro, tài sản thương hiệu và ý định mua hàng của người tiêu dùng: Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Thị Hiền: Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam

Vũ Văn Hóa, Nguyễn Đức Anh: Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực đầu tư tại Viettel Sơn La - tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Thúy Loan, Danh Thanh Liêm: Các yếu tố ảnh hưởng lựa chọn sàn thương mại điện tử của giới trẻ ở TP. Trà Vinh

Phạm Minh Hồng: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Ngô Thị Ngoan, Đàm Thị Thu Trang: Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục đến thu nhập của lao động khu vực DNNN ở Việt Nam

Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Thuỳ Ninh: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên: Nghiên cứu tại các công ty công nghệ

Trương Thị Xuân Đào, Huỳnh Thị Bích Nhân, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Trinh: Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến trải nghiệm của khách du lịch Việt Nam trong bối cảnh phát triển của văn hóa điện tử

Vũ Hồng Vân, Đỗ Quang Huy: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến hiệu suất của nhân viên: Nghiên cứu tại DNNVV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn Viết Phương Hoài, Vũ Hồng Vân: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến hiệu quả công việc của nhân viên thông qua môi trường làm việc và sự đổi mới: Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Vietcombank tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hoàn: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập nền kinh tế số

Lưu Tiến Thuận, Phạm Trần Như Ý, Nguyễn Thu Nha Trang: Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định mua sắm của khách hàng đối với chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh tại TP. Cần Thơ

Nguyễn Thiện Phong, Đinh Công Hiển, Phan Ngọc Bảo Anh, Huỳnh Thị Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Huỳnh Tươi: Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hương: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cộng tác viên trong hoạt động tổ chức sự kiện thể thao tại Công ty TNHH một thành viên sự kiện Sunrise Việt Nam

Nguyễn Kiều Oanh, Nguyễn Thị Lệ Hương, Lê Thị Phương Anh: Đề xuất mô hình nghiên cứu “Hình ảnh điểm đến và tài sản thương hiệu tác động đến ý định quay trở lại của du khách: Trường hợp điểm đến TP. Hồ Chí Minh”

Trương Thị Ngọc Thuyên, Lê Thị Hồng Nữ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn TP. Đà Lạt

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, Phạm Thị Thu Trang: Áp lực của ảnh hưởng xã hội đến quyết định chọn thanh toán trực tuyến qua ví điện tử

Phạm Thị Mộng Hằng, Nguyễn Phước Thiện: Chất lượng thông tin và hiệu suất chuỗi cung ứng: Vai trò trung gian của việc chia sẻ thông tin

Trần Thị Xuân Viên, Hà Nam Khánh Giao, Tạ Văn Thành: Tổng quan hình ảnh điểm đến và ý định quay trở lại qua phân tích trắc lượng thư mục bằng VOSviewer

Phạm Thị Tân: Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm sầu riêng tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Văn Minh: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường Đại học Thành Đông

Vương Phương Hoa: Phát triển nông nghiệp sinh thái - hướng đi bền vững của nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Hà Quang Đào: Phát triển dịch vụ ngân hàng số khu vực nông thôn ở Việt Nam hiện nay..

Lê Thị Mai Hương: Năng lực tài chính của các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Việt Nam

Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thanh Vân: Các yếu tố về chất lượng dịch vụ tác động đến lòng trung thành khách hàng - Trường hợp tại VNPT TP. Hồ Chí Minh

Võ Thị Thanh Thương: Các nhân tố tác động đến sự thôi thúc mua hàng ngẫu hứng trực tuyến trên Tiktok của sinh viên Trường Đại học Duy Tân

Đỗ Anh Đức, Nguyễn Tuệ Anh, Lê Đức Minh, Nguyễn Hoàng Ngọc Minh, Đặng Quỳnh Anh: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ví điện tử của khách hàng Gen Z tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số

Nguyễn Thị Vân Nga, Đỗ Hữu Hải, Nguyễn Bá Hoài Vũ, Lê Hà An, Đào Phương Thanh, Bành Gia An: Năng lực chuỗi cung ứng hạt điều của Việt Nam trên thế giới

Kiều Thu Hương, Bùi Thị Quỳnh Trang: Tổng quan và mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi du lịch xanh của khách du lịch nội địa Việt Nam

Phan Tuấn Anh, Hồ Văn Nhàn, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Khắc Hoàng Lâm: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về tác động của Marketing mạng xã hội đến ý định mua hàng của người tiêu dùng

Mạc Thị Thủy, Nguyễn Danh Nguyên, Nguyễn Thanh Tuyền: Những rào cản ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa DNNVV và các đối tác trong chuỗi cung ứng dệt may tại Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại Công ty May Thiên Hà

Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Cẩm Giang: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp trong kê khai thuế điện tử tại Việt Nam

Tạ Doãn Cường: Thay đổi chiến lược xuất khẩu trái cây ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Sự cần thiết và một số hàm ý

Lưu Thị Thanh Mai, Đồng Minh Nhì: Giải pháp marketing xanh cho ngành học mới tại Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn

Lê Thùy Linh, Đặng Đức Anh, Vũ Thị Hạnh: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Hải quan Việt Nam

Mai Thị Diệu Hằng: Nguồn vốn kinh doanh và nội lực phát triển của Vinamilk

Hà Thị Thùy Trang, Lê Anh Thư: Tác động của văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức: Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Lê Thanh Huyền: Thúc đẩy tài chính toàn diện - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Hoàng Triều Hoa: Phát triển năng lượng tái tạo tại một số nước ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Phạm Tuyết Lệ: Phát triển TP. Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

Lê Trang Nhung, Nguyễn Thị Mai Hoa: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các tỉnh Chiến khu Việt Bắc

Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Minh Quốc, Vũ Đức Anh, Lê Phương Quỳnh, Nguyễn Quốc Huy, Đoàn Thu Trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI tại tỉnh Hà Giang

Nguyễn Thị Thu Nhàn: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý cấp trung trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội

Vũ Thị Phương Thụy, Vũ Minh Hương: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn Tử Hoài Sơn, Quách Đỉnh Phúc: Phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay

Trần Hùng Cường, Trần Lợi: Phát triển du lịch dựa trên giá trị văn hóa các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer tại An Giang

Nguyễn Minh Truyền: Khai thác tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Võ Hữu Phước: Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số đề xuất trong thời gian tới

Nguyễn Trần Sỹ, Trương Bích Phương, Võ Tá Thành Minh, Chu Minh Hiếu, Phan Nguyễn Thảo Lan, Nguyễn Trần Bảo Ngọc: Tác động của ChatGPT đến hiệu quả học tập của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Lệ Trinh: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ở Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Lê Thị Thu Diềm, Phú Minh Khôi, Phan Ngọc Thanh Trang: Đánh giá hiệu quả kinh tế của hộ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Vòng Thình Nam, Nguyễn Thị Thu Loan: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Phạm Văn Tài, Trần Văn Tuấn, Cao Đình Chiểu, Lê Thiên Huy, Lâm Đặng Minh Khôi: Phát triển trung tâm logistics vùng Đông Nam Bộ: Thực trạng và giải pháp

Trần Thu Hương, Lê Quốc Hồng Thi, Dương Thị Xuân Diệu: Các yếu tố ảnh hưởng tới trải nghiệm của khách hàng tại các khách sạn 5 sao TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đăng Dờn, Lý Phương Thùy, Trần Thị Phương Vy: Trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên VNPT Vĩnh Long.

IN THIS ISSUE

STRATEGY-POLICY

Nguyen Thi Hoai Thu: Analysis of inequality in carbon emissions and some implications for environmental policy

Nguyen Huu Tinh: Attracting FDI capital into Vietnam in the current context: Current situation and some solutions

Huynh Van Dang: Marine economic development in Vietnam’s economic development: Current status and solutions

RESEARCH - DISCUSSION

Lai Quang Huy, Ngo Thi Mai: Research on factors affecting performance management at commercial banks

Nguyen Viet Hung: Factors affecting the Vietnamese corporate bond market

Ngo Tuan Nghia: Coordinate state resources with businesses to strengthen the ability to adapt to unstable market developments in the operations of Vietnam’s aviation industry

Vu Truc Phuc: Green tourism marketing with behavioral theory of effects on green travel intention: Case study at travel companies

Nguyen Tien Hai: Some solutions to improve the quality of financial management at military enterprises today

Phan Tuan Anh: The relationship between social media risk perception, brand equity and consumer purchase intention: A study in Ho Chi Minh City

Dang Thi Hien: Improving food safety quality for Vietnam’s exported agricultural products

Vu Van Hoa, Nguyen Duc Anh: Improving the efficiency of investment resource management at Viettel Son La in Son La province

Nguyen Thi Thuy Loan, Danh Thanh Liem: Factors influencing the choice of e-commerce platforms by young people in Tra Vinh city

Pham Minh Hong: Digital transformation in Vietnamese businesses: Current situation and solutions

Ngo Thi Ngoan, Dam Thi Thu Trang: Research on the impact of education on the income of workers in the SOE sector in Vietnam

Nguyen Thi Viet Ha, Nguyen Thuy Ninh: Factors affecting employees’ turnover intention: Research at technology companies

Truong Thi Xuan Dao, Huynh Thi Bich Nhan, Vo Thi Kim Thoa, Nguyen Ngoc Trinh: The influence of electronic word of mouth on the experiences of Vietnamese tourists in the context of the development of electronic culture

Vu Hong Van, Do Quang Huy: The impact of transformational leadership style on employee performance: Research at SMEs in Ba Ria - Vung Tau province

Van Viet Phuong Hoai, Vu Hong Van: The influence of leadership style on employee performance through working environment and innovation: Case study of Vietcombank in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Hoan: Solutions to improve the quality of accounting and auditing human resources to meet the requirements of integration into the digital economy

Luu Tien Thuan, Pham Tran Nhu Y, Nguyen Thu Nha Trang: The influence of brand value on customers’ shopping decisions for the Bach Hoa Xanh store chain in Can Tho City

Nguyen Thien Phong, Dinh Cong Hien, Phan Ngoc Bao Anh, Huynh Thi Cam Tho, Nguyen Thi Huynh Tuoi: Factors affecting tax compliance of small and medium-sized enterprises in Ninh Kieu district, Can Tho City

Nguyen Minh Tuan, Nguyen Thi Thu Huong: Factors affecting collaborators’ satisfaction in organizing sports events at Sunrise Vietnam Events Co., Ltd

Nguyen Kieu Oanh, Nguyen Thi Le Huong, Le Thi Phuong Anh: Proposing a research modelon”Destination image and brand equity and effects on tourists’ return intention: The case of Ho Chi Minh City destination”

Truong Thi Ngoc Thuyen, Le Thi Hong Nu: Research on factors affecting employee engagement in FDI enterprises in the Da Lat city

Nguyen Thi Hong Nguyet, Pham Thi Thu Trang: Pressure of social influence on the decision to choose online payment via e-wallet

Pham Thi Mong Hang, Nguyen Phuoc Thien: Information quality and supply chain performance: The mediating role of information sharing

Tran Thi Xuan Vien, Ha Nam Khanh Giao, Ta Van Thanh: Overview of destination image and return intention through bibliometric analysis using VOSviewer

Pham Thi Tan: Analysis of durian product value chain in Cam My district, Dong Nai province

Nguyen Van Minh: Factors affecting student satisfaction with the quality of educational services of Thanh Dong University

Vuong Phuong Hoa: Developing ecological agriculture - a sustainable direction for Vietnamese agriculture today

Ha Quang Dao: Developing digital banking services in rural areas in Vietnam today

Le Thi Mai Huong: Financial capacity of non-state enterprises in Vietnam

Nguyen Quoc Hung, Nguyen Thanh Van: Service quality factors affecting customer loyalty - The case at VNPT Ho Chi Minh City

Vo Thi Thanh Thuong: Factors affecting the impulse to make impulsive online purchases on Tiktok of Duy Tan University students

Do Anh Duc, Nguyen Tue Anh, Le Duc Minh, Nguyen Hoang Ngoc Minh, Dang Quynh Anh: Factors affecting the decision to use e-wallets of Gen Z customers in Vietnam in the context of the digital economy

Nguyen Thi Van Nga, Do Huu Hai, Nguyen Ba Hoai Vu, Le Ha An, Dao Phuong Thanh, Banh Gia An: Vietnam’s cashew supply chain capacity in the world market

Kieu Thu Huong, Bui Thi Quynh Trang: Literature review and research model of factors affecting green travel behavior of Vietnamese domestic tourists

Phan Tuan Anh, Ho Van Nhan, Nguyen Van Anh, Nguyen Khac Hoang Lam: Theoretical foundation and research model on the impact of social network marketing on consumer purchase intention

Mac Thi Thuy, Nguyen Danh Nguyen, Nguyen Thanh Tuyen: Barriers affecting cooperation between SMEs and partners in the textile and garment supply chain in Vietnam: Case study at Thien Ha Garment Company

Le Thi Dieu Huyen, Nguyen Thi Thu Thao, Nguyen Thi Cam Giang: Factors affecting business satisfaction in electronic tax declaration in Vietnam

Ta Doan Cuong: Changing fruit export strategy in the Mekong Delta: Necessity and some implications

Luu Thi Thanh Mai, Dong Minh Nhi: Green marketing solutions for new majors at Saigon International University

Le Thuy Linh, Dang Duc Anh, Vu Thi Hanh: Factors affecting business satisfaction when using online public services of Vietnam Customs

Mai Thi Dieu Hang: Vinamilk’s business capital and internal development resources

Ha Thi Thuy Trang, Le Anh Thu: The impact of organizational culture on knowledge sharing: Case study of Vietnam Water and Environment Joint Stock Company

PRACTICE - EXPERIENCE

Le Thanh Huyen: Promoting financial inclusion - International experience and recommendations for Vietnam

Hoang Trieu Hoa: Renewable energy development in some ASEAN countries and implications for Vietnam

Pham Tuyet Le: Developinng Ho Chi Minh City in the spirit of Resolution No. 31-NQ/TW of the Politburo and Resolution No. 98/2023/QH15 of the National Assembly

Le Trang Nhung, Nguyen Thi Mai Hoa: Some solutions to develop tourism human resources in Viet Bac War Zone provinces

Nguyen Thi Thu Ha, Bui Minh Quoc, Vu Duc Anh, Le Phuong Quynh, Nguyen Quoc Huy, Doan Thu Trang: Factors affecting FDI attraction in Ha Giang province

Nguyen Thi Thu Nhan: Some solutions to improve the management capacity of middle-level managers in construction enterprises in Hanoi city

Vu Thi Phuong Thuy, Vu Minh Huong: Financial management according to the financial autonomy mechanism at Moc Chau District General Hospital, Son La Province

Nguyen Tu Hoai Son, Quach Dinh Phuc: Socio-economic development in Ninh Binh province today

Tran Hung Cuong, Tran Loi: Developing tourism based on the cultural values of the Kinh, Chinese, Cham, Khmer ethnic groups in An Giang

Nguyen Minh Truyen: Exploiting humanistic tourism resources to serve tourism development in Hung Yen province

Nguyen Thi Hong Tuyet, Vo Huu Phuoc: Supporting SMEs to digitally transform in the city. Ho Chi Minh and some proposals in the near future

Nguyen Tran Sy, Truong Bich Phuong, Vo Ta Thanh Minh, Chu Minh Hieu, Phan Nguyen Thao Lan, Nguyen Tran Bao Ngoc: The impact of ChatGPT on the learning performance of students in the Ho Chi Minh City

Tran Van Nam, Nguyen Thi Le Trinh: Factors affecting employee loyalty at Vietnam National Petroleum Corporation

Le Thi Thu Diem, Phu Minh Khoi, Phan Ngoc Thanh Trang: Assessing the economic efficiency of super-intensive whiteleg shrimp farming households in Hoa Binh district, Bac Lieu province

Vong Thinh Nam, Nguyen Thi Thu Loan: Factors affecting the quality of training for district-level cadres and civil servants in Vinh Hung district, Long An province

Pham Van Tai, Tran Van Tuan, Cao Dinh Chieu, Le Thien Huy, Lam Dang Minh Khoi: Developing logistics centers in the Southeast region: Current status and solutions

Tran Thu Huong, Le Quoc Hong Thi, Duong Thi Xuan Dieu: Factors affecting customer experience at 5-star hotels in Ho Chi Minh City

Nguyen Dang Don, Ly Phuong Thuy, Tran Thi Phuong Vy: Corporate Social responsibility affecting the satisfaction of employees at VNPT Vinh Long