Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Khối phân tích Công ty...
Cập nhật, 24/02/2021 10:18:40
Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải ổn định thị trường tiền tệ, vàng, ngoại tệ, thúc đẩy tín dụng vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong năm Tân...
Cập nhật, 23/02/2021 22:36:28
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ...
Cập nhật, 19/02/2021 16:01:32
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Cập nhật, 19/02/2021 14:17:16
Theo đó, các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương và hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã hàng tháng có chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống mua bán người phù hợp các...
Cập nhật, 19/02/2021 09:38:27
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg, ngày 17/02/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm...
Cập nhật, 18/02/2021 09:38:29
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.
Cập nhật, 18/02/2021 09:34:07
Nghị định gồm 9 chương mà 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/02/2021.
Cập nhật, 17/02/2021 14:27:18
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP để hướng dẫn cho những gói thầu thuộc phạm vi điều...
Cập nhật, 15/02/2021 14:16:52
Làm cách nào đưa Fintech vào thị trường tài chính Việt là một mảng việc không thể thiếu trên con đường tương lai của TTCK Việt Nam.
Cập nhật, 14/02/2021 22:39:08
Đó là một trong những mục tiêu chung của Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tại Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 05/02/2021.