Kể từ đầu năm đến ngày 20/10/2016, cả nước có 2.061 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,265 tỷ USD, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, có 967 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,348 tỷ USD, bằng 77,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, tính chung 10 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,613 tỷ USD, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Đối với lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất trong 19 ngành lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực với 842 dự án đầu tư đăng ký mới và 691 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,84 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng.

Lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 46 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 982,59 triệu USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 657,66 triệu USD, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư..

Trong 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,62 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,92 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,73 tỷ USD, chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư.

Trong 54 tỉnh/thành phố có nhà đầu tư nước ngoài vào, thì Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 43 dự án cấp mới và 34 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,73 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,03 tỷ USD, chiếm 11,5%. Tiếp theo là Đồng Nai, Bình Dương với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,87 tỷ USD và 1,67 tỷ USD./.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 10 tháng đầu năm 2016

Dự án LG Display Hải Phòng, cấp phép ngày 15/4/2016, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 tỷ USD do LG Display co.,ltd (Hàn Quốc) đầu tư;

Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng, tổng vốn đầu tư đăng ký 550 triệu USD do LG Innotek Co.,Ltd (Hàn Quốc) đầu tư;

Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, do Công ty TNHH tập đoàn quốc tế CDC (Cayman Islands) đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 315,46 triệu USD;

Dự án Thành phố Amata Long Thành, tổng vốn đầu tư đăng ký 309,3 triệu USD do nhà đầu tư Thái Lan đầu tư.