Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong tháng 11, cả nước có 7.767 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 38,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% về số doanh nghiệp và tăng 20,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Cũng trong tháng 11/2014, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 5 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước. Cùng với đó, số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới là 108,8 nghìn người.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2014 có 7.033 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, giảm 1,5% và có 1.205 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với tháng trước.

Tính chung trong vòng 11 tháng năm 2014, cả nước có 67.790 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 391,3 nghìn tỷ đồng, giảm 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 5,8 tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 992 nghìn người.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê nhận định, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi bối cảnh khó khăn, nhưng xét trên khía cạnh quy mô vốn, doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2014 đã tăng hơn so với cùng kỳ năm 2013. Điều đó cho thấy, môi trường kinh doanh đã được cải thiện, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh.

Cùng với đó, từ năm 2013 đến nay, xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh mẽ, giúp sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng. Những doanh nghiệp này không chỉ linh hoạt để tồn tại qua giai đoạn khó khăn nhất, mà còn tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh để mở rộng quy mô hoạt động.

Cụ thể: trong 11 tháng, có 20,8 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 544,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2014 là 935,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm 391,3 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 544,6 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.

Tuy nhiên, trong 11 tháng năm 2014, cả nước cũng có 60.340 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn khó khăn. Để sớm có sự phát triển ổn định hơn, bên cạnh yêu cầu phải giải quyết những hạn chế nội tại, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa từ những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, các bộ, ngành./.