Cụ thể, các trung tâm cấp sát hạch sử dụng công nghệ thông tin phải đáp ứng 4 điều kiện sau để được tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin:

(i) Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ.

(ii) Có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật viên và giám khảo, đáp ứng các yêu cầu về số lượng và trình độ để tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin. Trong đó: Có giám đốc và ít nhất một phó giám đốc trung tâm đáp ứng yêu cầu quy định; có đủ đội ngũ giám khảo cơ hữu đáp ứng các yêu cầu quy định, trong đó có ít nhất 10 giám khảo; có đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu để sử dụng các thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức thi và chấm thi.

(iii) Có môi trường sư phạm an toàn cho công tác tổ chức thi; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng theo quy định.

(iv) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động của trung tâm.

Bên cạnh đó, theo Dự thảo, tổng thời lượng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng tối thiểu là 1.550 tiết.

Các hình thức bồi dưỡng, tập trung, vừa làm vừa học, từ xa, qua mạng hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Người học có thể học theo lớp hoặc tự học và tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, chứng chỉ có hai loại: Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được cấp cho người đã hoàn thành bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (gồm đủ 6 mô đun); Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin nâng cao được cấp cho người hoàn thành bài thi theo mỗi mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin sẽ được cấp cho thí sinh sau khi tham dự kỳ thi và có điểm bài thi đạt yêu cầu theo quy định. Cụ thể, thí sinh phải dự thi đầy đủ 2 phần thi (trắc nghiệm và thực hành); những thí sinh đạt từ 50% trở lên (không bài thi nào đạt dưới 50%) thì được công nhận đạt kết quả và được cấp chứng chỉ.

Thủ trưởng các trung tâm tin học, tổ chức, doanh nghiệp nơi thí sinh dự thi có thẩm quyền ký cấp chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách trúng tuyển đã được phê duyệt.

Dự thảo nhấn mạnh, việc quản lý, cấp phát và thu hồi chứng chỉ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.