n Đ - Mt trong 10 đi tác thương mi hàng đu ca Vit Nam

Ti ngày 11/1, Incham kết hp vi Đi s quán n Đ ti Vit Nam t chc chương trình Vui xuân đón Tết Đinh Du 2017.

“Đây là năm th 9 liên tiếp Đi s quán n Đ và Incham t chc chương trình này nhm tri ân và gi li chúc tt đp nht ti nhng người bn Vit Nam yêu quý”, Đi s n Đ ti Vit Nam Parvathaneni Harish bày t.

Đi sn Đ ti Vit Nam Parvathaneni Harish

Cm ơn s h tr liên tc ca Vit Nam dành cho n Đ, Ch tch Incham Neeraj Malik cũng cho biết, cng đng doanh nghip n Đ luôn trân trng nhng giá tr truyn thng ca Vit Nam và gi ti Vit Nam nhng li chúc tt đp nht.

Nhìn li mt năm đã qua, Đi s Harish vui mng chia s: “Năm 2016 là năm quan trng trong mi quan h gia hai quc gia, đánh du bng nhng chuyến thăm cp cao gia hai nước. Chuyến thăm lch s ca Th tướng Modi đến Vit Nam vào tháng 09/2016 là chuyến thăm chính thc đu tiên ca mt Th tướng n Đ đến Vit Nam trong vòng 15 năm tr li. Nhân chuyến thăm này, lãnh đo hai nước đã quyết đnh nâng tm quan h hai nước lên quan h đi tác chiến lược toàn din. Trong đó, thương mi là lĩnh vc được ưu tiên phát trin vi nhiu tim năng hp tác trong lĩnh vc du khí, kết cu h tng, dược, dt may, công ngh thông tin và truyn thông…”.

Trao đi vi phóng viên Tp chí Kinh tế và D báo bên l chương trình, Đi s n Đ nói thêm: “Tôi rt vui mng vì năm nay k nim 45 năm thiết lp quan h ngoi giao Vit Nam - n Đ, 10 năm thiết lp quan h đi tác chiến lược. Nhân chuyến thăm ca Th tướng n Đ đến Vit Nam, lãnh đo hai nước đã nht trí nâng kim ngch thương mi lên 15 t USD vào năm 2020. Hai chính ph đang to mi điu kin thun li đ đt mc tiêu này, thông qua thúc đy thương mi, trong đó có cơ hi tăng cường đu tư vào Vit Nam. Mt trong nhng lý do khiến doanh nghip n Đ đến đây hôm nay là đ gp g, trò chuyn vi nhng người bn Vit Nam nhm tìm kiếm nhng cơ hi đu tư mi. Các nhà đu tư n Đ thy Vit Nam có nhiu tim năng, nht là các lĩnh vc, như: năng lượng, dược phm, dt may, da giày… Vì vy, trong tương lai hy vng s có thêm nhiu cơ hi hp tác đu tư mi”.

Trên thc tế, thương mi Vit Nam - n Đ đã có bước phát trin mnh m trong nhng năm qua, đt 8 t USD trong năm 2015-2016, vượt qua mc tiêu 7 t USD ban đu mà hai nước đưa ra. Trong năm 2016, các doanh nghip n Đ đã đăng ký đu tư thêm 17 d án mi vi tng vn đu tư gn 100 triu USD trong các lĩnh vc sn xut phân bón, linh kin, dt may…

Có được thành công này là nh s đóng góp không nh t Incham Vit Nam. Đây là t chc phi li nhun được thành lp năm 1999 vi 3 mc tiêu chính: tăng cường liên kết kinh doanh gia các doanh nghip n Đ vi cng đng doanh nghip Vit Nam; tăng cường hp tác kinh tế gia hai nước; đi din cho cng đng doanh nghip n Đ hot đng ti Vit Nam.

Ch trong mt thi gian ngn hot đng, Incham đã thc hin tt các mc tiêu k trên. Incham đóng vai trò tích cc trong thúc đy thương mi gia hai nước, to ra din đàn giúp các thành viên h tr ln nhau trong quá trình hot đng kinh doanh ti Vit Nam. Incham cũng giúp bo v li ích các doanh nghip n Đ trong quá trình hot đng ti Vit Nam. Tính đến thi đim hin ti, Incham đã có 150 thành viên, hot đng trong nhiu lĩnh vc khác nhau, như: khai thác khoáng sn, ô tô, du khí, hóa cht, ngân hàng, bt đng sn…

Nhng doanh nghip này đã rt thành công và có nhiu đóng góp tích cc cho hot đng xut khu. Hin n Đ là 1 trong 10 đi tác thương mi hàng đu vi 130 d án đu tư ti Vit Nam và tng vn đu tư trên 1 t USD, đng th 25 trong tng s các quc gia, lãnh th đu tư ti Vit Nam.

“Trong nhng năm qua, cng đng doanh nghip n Đ ti Vit Nam đã có bước phát trin tuyt vi và tôi hy vng s đm m trong quan h gia hai quc gia s thúc đy hp tác kinh tế mnh m trong thi gian ti”, ông Neeraj Malik tin tưởng.

Chủ tịch Incham Neeraj Malik phát biểu tại chương trình

Lãnh đo Incham cũng kêu gi Vit Nam tích cc ng h hơn na hot đng đăng ký doanh nghip mi ca n Đ đ tăng cường hot đng kinh doanh ti th trường Vit Nam.

Hin nay, cơ hi hp tác gia Vit Nam và Ân Đ rt ln và Incham mong mun h tr theo đui các ý tưởng và to ra nn tng vng chc trong phát trin doanh nghip, đc bit là các startup.

Th trưởng B Y tế Nguyn Viết Tiến

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe

Chủ tịch Incham cho biết, trong năm nay, trọng tâm của Incham là đẩy mạnh và hiện thực hóa những cơ hội từ Luật Dược sửa đổi của Việt Nam, có hiệu lực vào 01/01/2017.

“Luật Dược chính thức có hiệu lực sẽ khích lệ việc sản xuất của các công ty dược tại các địa phương. Chúng tôi thấy được tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam và mong muốn mời các đoàn cấp cao của Bộ Y tế đến thăm Ấn Độ và tổ chức hội thảo nhằm thu hút đầu tư của các công ty sản xuất dược lớn của Ấn Độ vào Việt Nam”, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết thêm.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã khăng khít từ lâu và gắn bó ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, hiện nay, các kỹ thuật, trang thiết bị y tế, dược phẩm của Việt Nam khá tương đồng với Ấn Độ, do đó có nhiều thuận lợi trong hợp tác lĩnh vực y tế giữa Ấn Độ và Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Y tế rất ủng hộ sự gắn bó giữa nền y học của Ấn Độ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ấn Độ tiếp cận cơ sở y tế trên đất nước Việt Nam.

Năm ngoái, trong chuyến thăm ca Th tướng n Đ ti Vit Nam, hai bên đã ký bn ghi nh hp tác liên quan đến vn đ chăm sóc sc khe, trong đó bao gm vn đ dân s kế hoch hóa gia đình, dược, dch v sc khe… Do đó, đi din n Đ kiến ngh B Y tế xúc tiến thc hin bn ghi nh đ chương trình hp tác sm được din ra.

Dự báo, đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng 3 lần trong những năm tới, khi các dự án kết cấu hạ tầng được hoàn thành. Riêng trong năm 2017, Ấn Độ sẽ tổ chức nhiều hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại, cũng như trao đổi các đoàn doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác quan hệ và làm vững mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia./.