Cụ thể quý I/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 15,2 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 9,06 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu khoảng 6,2 tỷ USD, giảm 13,2%. Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 3,1%; lâm sản chính đạt 2,8 tỷ USD, tăng 16,13%; thủy sản ước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 14,0%; chăn nuôi ước đạt 109 triệu USD, giảm 21,8%. Như vậy, trong quý I/2020, hàng nông, lâm, thủy sản xuất siêu gần 2,9 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nông,lâm, thủy sản đang đứng trước nhiều thách thức do dịch bệnh Covid 19

Cụ thể về xuất khẩu, trong 3 tháng đầu năm 2020, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm kim ngạch, trừ gạo, rau quả và trái cây, sắn, gỗ và sản phẩm gỗ, quê, mây tre... Cụ thể: Gạo đạt 1,7 triệu tấn (tăng 19,9%), giá trị đạt 774 triệu USD (tăng 27,8%); rau 144 triệu USD (tăng 1,41%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,62 tỷ USD (tăng 15,9%); mây, tre, cói thảm đạt 134 triệu USD (tăng 24,3%).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xuất khẩu nông sản sang các thị trường chính có sự thay đổi về thị phần. Theo đó, Hoa Kỳ chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD, tăng 18% và chiếm 23,2% thị phần; tiếp đến là Trung Quốc 1,9 tỷ USD, giảm 19,4% so với cùng kỳ và chiếm 21,4% thị phần; thị trường EU đạt 1,2 tỷ USD, giảm 0,9% và chiếm 13,1% thị phần; xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 802 triệu USD, tăng 2,72%, chiếm 8,9% thị phần; xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 970 triệu USD, tăng 16,4% và chiếm 10,7% thị phần.

Đối với nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp 3 tháng đầu năm 2020 khoảng 6,2 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính 5,2 tỷ USD, giảm 13%. Ngoại trừ các mặt hàng dầu mỡ động thực vật, lúa mì, cao su, đậu tương và chăn nuôi có giá trị nhập khẩu tăng, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản khác đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, phân bón giảm tới 21,9%, thuốc trừ sâu giảm 23,6%, ngô giảm 35%, hạt điều giảm 37,9%, rau quả giảm 29,8%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 15,5%, thủy sản giảm 4,3%.

Mặc dù trong quý này, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản nhập siêu, song theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ảnh hưởng của dịch bệnh diễn ra trên toàn thế giới rất phức tạp và khó lường. Để khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, thời gian tới, gần nhất là trong tháng 04/2020, Bộ sẽ thực hiện các phương án, kịch bản xuất khẩu nông sản đáp ứng nhu cầu tăng cao khi Trung Quốc hết dịch. Tập trung giải quyết các rào cản kỹ thuật, đàm phán mở rộng thị trường (mở rộng công nhận vùng sản xuất, loại sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu) sang các nước EU, Liên minh Kinh tế Á - Âu, Hoa Kỳ, Brazil… và xuất khẩu thủy sản sang thị trường Ả rập Xê út…/.