Có thể thấy rằng, năm 2023 là năm tình hình bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường; nhiều diễn biến mới chưa từng có tiền lệ, tác động lớn đến các nền kinh tế, tạo khó khăn, thách thức lớn cho các quốc gia, trong đó có thị trường Việt Nam.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và các cấp, bộ, ngành và sự đồng thuận của các địa phương, TKV đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong xử lý các vướng mắc phát sinh, kịp thời ban hành các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) phù hợp. Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung sản xuất, tăng sản lượng, nhờ đó, các chỉ tiêu chính hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch phối hợp kinh doanh.

Lợi nhuận vượt 56% so với cùng kỳ 2022, bảo toàn sức khỏe tài chính

Cụ thể, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn năm 2023 đạt trên 170 nghìn tỷ đồng; bằng 101,2% kế hoạch năm; trong đó sản lượng than tiêu thụ của Tập đoàn trong năm 2023 đạt 47,916 triệu tấn, bằng 103,05% so với kế hoạch năm và bằng 100,31% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn năm 2023 dự kiến khoảng 7.800 tỷ đồng; bằng 156% kế hoạch năm, tương ứng 5.000 tỷ đồng.

Bảo toàn tài chính khỏe mạnh, TKV làm tròn nghĩa vụ với nhà nước và người lao động
Vượt qua khó khăn và thách thức năm 2023, TKV bảo toàn và cải thiện tích cực các hệ số tài chính, hoàn thành ở mức cao nghĩa vụ với nhà nước và làm tròn trách nhiệm với người lao động

Báo cáo tài chính từ phía TKV cho thấy rõ, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 5,22% và của Công ty mẹ TKV năm 2023 là 4,86%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến là 12,86%. Trong đó, ROE của Công ty mẹ TKV là 10,10%, cao hơn 2,20% so với số kế hoạch được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao tại Quyết định số 283/QĐ-UBQLV ngày 15/6/2023 (7,90%).

Các hệ số tài chính của Tập đoàn tiếp tục được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2023 là 1,20 lần, giảm 0,27 lần so với năm 2022 (tương ứng giảm 1,47 lần); của Công ty mẹ TKV dự kiến là 0,87, giảm 0,21 lần so với năm 2022 (tương ứng giảm 1,08 lần). Như vậy, hệ số nợ của TKV thấp hơn nhiều so với quy định tối đa ≤ 3,0 lần.

Bên cạnh đó, hệ số khả năng thanh toán hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2023 là 1,14 lần, tăng 0,02 lần so với năm 2022. Hệ số khả năng thanh toán của TKV tiếp tục được duy trì ở mức an toàn ≥ 1,0 lần. Hệ số bảo toàn vốn năm 2023 của Công ty mẹ TKV là 1,03 lần, vốn nhà nước trong kỳ được bảo toàn và phát triển.

Như vậy, có thể thấy rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh của TKV đã tăng trưởng và đạt kết quả cao, các hệ số tài chính của Tập đoàn duy trì trong phạm vi an toàn cho phép. Những con số biết nói trên một lần nữa khẳng định, thương hiệu TKV với khả năng tự chủ tài chính tăng lên, tính thanh khoản của toàn hệ thống được duy trì ổn định ở mức cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đây là bước đà quan trọng để TKV tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, làm tốt sứ mệnh của một trong những “trụ cột” góp phần đảm bảo vai trò cung ứng năng lượng cho các ngành sản xuất trọng điểm.

Vẹn toàn "nghĩa vụ" và "trách nhiệm"

Với vị thế và vai trò của tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng, là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ, trong những năm qua, TKV không chỉ thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, mà con chú trọng thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn. Tổng số nộp ngân sách toàn Tập đoàn trong năm 2023 là 29.118 tỷ đồng, bằng 114,19% kế hoạch năm (25.500 tỷ đồng) và bằng 134,72% so với cùng kỳ năm trước (21.613 tỷ đồng).

Làm tròn "nghĩa vụ" với nhà nước, TKV còn tròn "trách nhiệm" với người lao động, khi trong năm 2023, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với kế hoạch và tương đương với thực hiện năm 2022. Số thợ lò đạt 24 triệu đồng mỗi tháng đã tăng 13,2% so với kế hoạch đề ra. Trong năm qua, có tới hơn 9.000 thợ lò thu nhập trên 300 triệu đồng, chiếm gần 40% tổng số thợ lò toàn TKV. Nhiều chế độ phúc lợi mang tính đặc thù được TKV duy trì và thực hiện đều đặn cho người lao động như: khám sức khỏe định kỳ; các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ ăn ca, ăn định lượng; tổ chức tham quan, nghỉ mát… Thu nhập bình quân tăng cùng với những đãi ngộ riêng có của TKV đã góp phần cải thiện đời sống của hơn 90 nghìn người lao động tại các tỉnh, thành nơi Tập đoàn đứng chân.

Mặc dù chịu những tác động của tình hình thế giới và khu vực, có thể thấy, những kết quả mà TKV đã đạt được là rất đáng khích lệ. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động toàn ngành được cải thiện rõ rệt. Khả năng tự chủ tài chính tăng lên, tính thanh khoản của toàn hệ thống được duy trì ổn định ở mức cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển... Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để TKV tiếp tục giữ vững vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.