Tiến độ triển khai chậm

“Bộ Công Thương được giao lập 5 quy hoạch ngành quốc gia gồm: (1) Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia; (2) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; (3) Quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; (4) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản; (5) Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng phóng xạ...”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, khi chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với Bộ Công Thương, theo Văn phòng Quốc hội.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cả 5 quy hoạch quốc gia trên đều chưa được phê duyệt, nên đề nghị Bộ Công Thương báo cáo về tiến độ triển khai 5 quy hoạch này, mốc thời gian hoàn thành; khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm thực hiện và đề xuất kiến nghị.

Bộ Công Thương chậm chễ trong lập quy hoạch, nhưng chưa chỉ rõ trách nhiệm
Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải, Bộ Công Thương chưa chỉ rõ nguyên nhân để xảy ra chậm chễ trong lập quy hoạch. Ảnh: Quốc hội

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải chỉ rõ sự chậm chễ trong lập quy hoạch của Bộ Công Thương, song báo cáo của Bộ lại thiếu hẳn phần chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

“Đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm, giải pháp của Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn lập quy hoạch tỉnh, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch quốc gia…”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thanh Mai đề xuất.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành chỉ rõ sự thiếu vắng quy hoạch ngành về chế biến, chế tạo trong tổng thể quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách, trong khi đây là lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương

“Thời gian qua nổi lên quy hoạch điện lực. Việc điều chỉnh quy hoạch điện lực thời kỳ 2021-2030 còn bất cập trong lập quy hoạch điện lực quốc gia. Quy hoạch điện 8 chưa xong, đề nghị báo cáo rõ hơn vấn đề này, lý do đến nay chưa được phê duyệt. Đề nghị Bộ báo cáo thêm việc ban hành chính sách thay thế cho các quy hoạch hết hiệu lực, làm rõ bao nhiêu chính sách phải ban hành, đã ban hành được bao nhiêu và bao nhiêu chính sách chưa ban hành, nêu rõ lý do và trách nhiệm…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Bộ Công Thương chậm chễ trong lập quy hoạch, nhưng chưa chỉ rõ trách nhiệm
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, yêu cầu của Đoàn giám sát là làm rõ các đề xuất, kiến nghị, trách nhiệm rõ ràng, giải quyết vấn đề thực tiễn. Ảnh: Quốc hội

Liên quan đến nội dung báo cáo của Bộ Công Thương gửi đến Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Bộ đã tích cực tham gia phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, nhưng tốc độ còn chậm. Cần chỉ rõ hơn tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc tích hợp quy hoạch, đảm bảo quy hoạch ngành quốc gia phù hợp với các quy hoạch khác khi các quy hoạch đang xây dựng song song.

Báo cáo nêu hạn chế trong lập, thẩm định quy hoạch tỉnh, Bộ Công Thương không có cơ sở ban hành các văn bản hướng dẫn đối với nội dung thuộc lĩnh vực ngành công thương, nên mặc dù đã ban hành hướng dẫn nhưng chỉ mang tính chất định hướng chung, không mang tính cụ thể. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ hơn các tỉnh phải xây dựng các nội dung của ngành công thương trong quy hoạch tỉnh như thế nào, có đảm bảo chất lượng, có phù hợp với quy hoạch của ngành công thương sẽ ban hành trong thời gian tới không? Việc ban hành văn bản hướng dẫn của Bộ có những nội dung mâu thuẫn với Luật Quy hoạch, Chính phủ phải ban hành Nghị quyết 119 để thu hồi các văn bản, đề nghị báo cáo rõ hơn về lý do, căn cứ, hệ quả, trách nhiệm trong việc ban hành văn bản không đúng quy định.../.