Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 10/2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cho biết thông tin trên.

Bộ Công Thương đã trình dự thảo sửa đổi Quyết định 24 xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện mới
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: VGP

Đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội

Lãnh đạo Bộ Công Thương nêu rõ, các nhóm giải pháp chủ yếu gồm: bảo đảm đầy đủ nguồn cung ứng nhiên liệu đầu vào (than, khí, dầu cho sản xuất điện); đẩy mạnh tiến độ đầu tư các công trình nguồn lưới điện, đặc biệt là các công trình trọng điểm như đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch- Phố Nối; đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ chức phát điện; điều độ vận hành hệ thống điện, huy động nguồn điện tối ưu, kỹ thuật, bảo đảm chi phí hợp lý; đẩy mạnh tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả.

Ngoài việc đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công Thương cũng triển khai các giải pháp khá quan trọng, đó là công tác liên quan đến sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đây là việc rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay,…

Để đảm bảo cung ứng điện Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nâng cao công tác dự báo, xây dựng các kịch bản để đối phó với các tình huống khẩn cấp, cực đoan có thể xảy ra trong vận hành hệ thống điện; đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như cho đời sống sinh hoạt người dân.

Bộ Công Thương đã trình cơ chế điều chỉnh giá điện mới

Về cách tính giá điện, căn cứ vào Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định cụ thể về các phương pháp lập giá bán lẻ điện bình quân, bao gồm chi phí các khâu trong quá trình sản xuất cung ứng điện như phát điện, truyền tải điện, phân phối, bán lẻ, điều hành, quản lý ngành… đảm bảo phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chi phí đúng, đủ.

Các cơ chế điều hành, điều chỉnh mức giá bán điện bình quân thì đã được quy định rất rõ trong Quyết định 24 liên quan đến các nội dung như: Thông số đầu vào mà biến động làm cho giá điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với hiện hành thì sẽ được xem xét điều chỉnh tăng; và nếu giảm thì sẽ được xem xét điều chỉnh giảm tương ứng.

Điện là loại hàng hóa có mặt trong hầu hết các mặt của đời sống kinh tế- xã hội, nên việc điều chỉnh điện sẽ ảnh hưởng đến toàn xã hội, nên Quyết định 24 cũng quy định cần phải báo cáo Thủ tướng có ý kiến, trong trường hợp ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô.

"Chính vì vậy, trong một số năm, giá điện đã được giữ ổn định để bảo đảm kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống người dân", Thứ trưởng cho hay.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã nghiên cứu sửa đổi Quyết định 24 để xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện với lộ trình phù hợp. "Hiện nay, Bộ Công Thương đã trình lên Thủ tướng Chính phủ", Thứ trưởng cung cấp thêm thông tin

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đang chuẩn bị báo cáo lên Thủ tướng các hình thức kỷ luật EVN

Liên quan đến việc thanh tra về cung ứng điện, Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đã thanh tra và trên cơ sở thanh tra đã có kết luận thanh tra vào tháng 7 vừa qua. Trong đó, có nội dung rất quan trọng đó là công tác kiểm điểm. Vấn đề này, Thứ trưởng Sinh cho biết, Bộ Công Thương đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các hình thức đề xuất kỷ luật, nội dung này đã được báo cáo lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và theo chúng tôi được biết, Ủy ban đang chuẩn bị báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Riêng về phía Bộ Công Thương cũng đã tổ chức kiểm tra và tiến hành kiểm điểm các đơn vị có liên quan trong Bộ Công Thương, các nội dung kết luận cũng kiến nghị Bộ Công Thương kiểm điểm một số đơn vị (khoảng 5 đơn vị).

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn để triển khai các giải pháp, đặc biệt là chỉ đạo EVN để khắc phục các hệ quả, nhất là tìm các giải pháp để tránh lặp lại các sai sót đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra của Bộ.

Bộ Công Thương đã trình dự thảo sửa đổi Quyết định 24 xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện mới
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng. Ảnh: VGP

EVN đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách và 3 lãnh đạo của A0

Cung cấp thêm thông tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng cho hay, Kết luận thanh tra của Bộ Công Thương đã nêu một số tồn tại và vi phạm trong 5 nhóm nội dung diễn ra trong giai đoạn 1/2021 đến 6/2023: Chậm đầu tư và hoàn thành một số nguồn lưới điện; chưa đảm bảo đủ dự trữ nguyên liệu sơ cấp theo định mức để đảm bảo cung cấp điện; điều độ vận hành hệ thống điện chưa cân đối trong việc huy động các nguồn điện, cơ cấu nguồn điện; vi phạm trong chỉ đạo điều hành vận hành hệ thống trong mùa khô 2023; gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt là trên khu vực miền Bắc vào tháng 5, tháng 6 năm 2023.

Đây là những nội dung rất quan trọng, làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của các vấn đề liên quan đến những người, tập thể đã thực hiện nội dung này.

Dựa trên nội dung thanh tra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo EVN thực hiện kiểm điểm theo quy định.

Sau khi kiểm điểm để thấy rõ trách nhiệm, tiến hành lập Hội đồng kỷ luật đưa ra mức kỷ luật. Đến thời điểm hiện nay EVN đã thực hiện kiểm điểm rất nghiêm túc, qua 2 lượt kiểm điểm, đồng thời làm rõ các vấn đề phát sinh và kể cả các giải pháp cần phải khắc phục.

Hiện nay EVN đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 đồng chí Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều độ hệ thống điện, khiển trách đối với 3 lãnh đạo của Trung tâm Điều độ điện Quốc gia (A0), gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc.

Đồng thời, EVN cũng đã đề xuất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo, phối hợp cấp có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật đối với đồng chí nguyên là Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đối với đồng chí hiện là Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ủy ban Quản lý vốn cho rằng, EVN đã thực hiện kiểm điểm đúng nội dung đã nêu tại Kết luận thanh tra, nghiêm túc và đề xuất các hình thức kỷ luật phù hợp quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện đều có sự tham gia của Bộ Công Thương, ý kiến của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương để đảm bảo việc kiểm điểm đúng, khách quan, minh bạch./.