Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ hai ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc mong rằng, những đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ góp phần để chia sẻ với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thư kêu gọi ngày 15/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quyên góp và nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đây là lần thứ hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua hai lần tổ chức vận động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đóng góp ủng hộ với tổng số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc mong rằng, những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ góp phần để chia sẻ với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ hai ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi luôn là đơn vị tiên phong hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời khẳng định sẽ phân bổ kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần cùng với Chính phủ và các địa phương kịp thời sẻ chia với những khó khăn mà người dân gặp phải do đại dịch Covid-19.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đã luôn tích cực triển khai các chương trình an sinh - xã hội như: hỗ trợ các hộ nghèo, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo nhất là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời mong muốn Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội để những người nghèo, người yếu thế trong xã hội luôn nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời. Phó Chủ tịch Lê Tiến Châu bày tỏ./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày hội hiến máu năm 2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày hội hiến máu năm 2021
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhiệm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhiệm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Bộ KH&ĐT trao tặng 2,05 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 Bộ KH&ĐT trao tặng 2,05 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19