Xem thêm ảnh toàn cảnh Đại hội

Ngày 17/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015, đồng thời tạo động lực thi đua yêu nước của Ngành trong thời gian tới.

Tham dự Đại hội có sự góp mặt của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng hơn 250 đại biểu đại diện của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trên cả nước.

Nỗ lực cho sự nghiệp phát triển đất nước

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước mà ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015. Chủ tịch nước cho rằng: “cùng với phong trào thi đua yêu nước của cả nước, trong 5 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phong trào thi đua của Bộ đã tích cực được đẩy mạnh, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Ngành được giao”.

Các phong trào thi đua của Ngành hết sức thiết thực, như: chung sức xây dựng nông thôn mới, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… được đông đảo công chức, viên chức của Ngành hưởng ứng tham gia thi đua lập thành tích, đó cũng là để chào mừng 70 năm thành lập Ngành.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá: “Các phong trào thi đua đó đã thực sự góp phần tích cực để Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thành hệ thống pháp luật và kinh tế, đề xuất cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Trong lĩnh vực thống kê cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện những cuộc tổng điều tra lớn trong nông nghiệp, nông thôn, về các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, dân số và nhà ở…"

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Ngành được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của khối các bộ, ngành Trung ương”.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bước sang giai đoạn 2016-2020, Ngành cần phân tích sâu nguyên nhân của những hạn chế trong giai đoạn trước, như: Vì sao những năm đầu của nhiệm kỳ này kinh tế vĩ mô bất ổn định? Vì sao doanh nghiệp trong nước còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị đình đốn sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, thấp hơn các năm trước đây? Đâu là những tác động từ bên ngoài, đâu là những yếu kém từ nguyên nhân bên trong?… để kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước có những chủ trương, quyết sách đúng tầm và mang lại hiệu quả ngày càng cao cho nền kinh tế.

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, Ngành đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích, cùng với các bộ, ngành khác tham mưu cho Chính phủ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc tham mưu về đổi mới thể chế kinh tế, Bộ cũng đã trực tiếp tập trung soạn thảo các luật, như: Luật Hợp tác xã năm 2012, Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác trên tinh thần đổi mới, minh bạch và thúc đẩy phát triển.

Trong công tác kế hoạch hóa, Bộ cũng là đơn vị tiên phong đưa ra Chỉ thị 1792 nhằm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ có hiệu quả hơn.

Lĩnh vực thống kê trong 5 năm qua cũng có rất nhiều đổi mới trong việc cung cấp số liệu, Luật Thống kê sửa đổi cũng vừa được trình tại Kỳ họp thứ 8 Khóa XIII của Quốc hội.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trên cả nước xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao. Trong phong trào thi đua yêu nước thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực bằng việc tham mưu những chính sách mang tính "đột phá" để hoàn thiện thể chế, đưa Việt Nam có những bước phát triển mới.


Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã được nghe các tham luận trao đổi kinh nghiệm trong thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị, như: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

Tiếp nối phong trào thi đua

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đã phát động chương trình thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề "phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tao, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, mục tiêu thi đua là nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; xây dựng chính sách pháp luật phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm 2016-2020.

Về mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020:

(i) phấn đấu 100% các đơn vị hàng năm đều có đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị;

(ii) Phấn đấu 100% các đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; trên cơ sở đó để bình xét, suy tôn các đơn vị đạt danh hiệu Cờ thi đua của Bộ và Cờ thi đua của Chính phủ;

(iii) Các cá nhân và tập thể trong Ngành ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Thi đua, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao như Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…


Các đơn vị nhận cờ thi đua của Chính phủ

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III cũng đã tiến hành trao tặng cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Cụ thể: có 8 đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ (Bảng 1); 26 đơn vị, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Bảng 2); 37 đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Xem thêm ảnh toàn cảnh Đại hội