Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch - Đầu tư, tính đến hết quý I/2021, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân được 6.821/42.996 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch cả năm. Dự kiến, hết tháng 4/2021, Bộ giải ngân được 10.858 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch cả năm. Riêng trong tháng 4/2021, Bộ Giao thông vận tải dự kiến giải ngân khoảng 4.011 tỷ đồng, vượt kế hoạch đăng ký khoảng 507 tỷ đồng.

Hết tháng 4/2021, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân đạt 25% kế hoạch cả năm

Mặc dù đạt tốc độ giải ngân tốt trong những tháng đầu năm 2021, song vẫn còn một số chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của Bộ Giao thông vận tải, điển hình là Ban Quản lý sự án Công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk được giao 250 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân đăng ký đến hết tháng 4/2021 là 178,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế kết quả giải ngân của đơn vị này đến nay mới đạt 15,4 tỷ đồng, đạt 6,2% kế hoạch.

Đánh giá về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Bộ đã có sự chuyển biến tốt, nhiều dự án triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. “Bộ Giao thông vận tải hoan nghênh và biểu dương những ban quản lý dự án đạt kết quả giải ngân cao hơn mức bình quân chung của Bộ. Các đơn vị này cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn sắp tới, dứt khoát không được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng”, Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đã nghiêm khắc phê bình các ban quản lý dự án có kết quả giải ngân thấp, tiến độ dự án triển khai chậm.

“Bộ Giao thông vận tải không chấp nhận tình trạng dự án chậm tiến độ và sẽ có giải pháp mạnh để chấn chỉnh các đơn vị này. Đặc biệt, một số dự án do địa phương làm chủ đầu tư đang triển khai rất ì ạch, nếu không sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, Bộ Giao thông vận tải sẽ không giao thêm bất cứ dự án nào trong thời gian tới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông làm việc với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, điều chỉnh lại nguồn vốn của các dự án, đảm bảo bám sát theo kế hoạch giải ngân của Bộ Giao thông vận tải.

“Ban quản lý dự án nào làm chậm cần trả vốn sớm, phải điều chuyển ngay, không để tình trạng cứ ôm khư khư vốn rồi cuối cùng không giải ngân được. Trường hợp dự án chậm tiến độ, giải ngân kém liên quan đến năng lực lãnh đạo của các ban quản lý dự, Bộ Giao thông vận tải sẽ xử lý ngay trách nhiệm của cả ban lãnh đạo đơn vị đó”, Bộ trưởng chỉ đạo./.