Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu theo hướng không bắt buộc tất cả các dự án phải áp dụng tiêu chuẩn diện tích căn hộ thương mại tối thiểu 45m2 mà có thể cho phép xây dựng một tỷ lệ nhất định (20%-25% số căn hộ chung cư có diện tích nhỏ 25-45m2 đối với các dự án nhà ở khu vực trung tâm, mật độ dân cư cao, điều kiện hạ tầng kỹ thuật không thuận lợi). Đối với các khu vực ngoài trung tâm, địa bàn có nhiều công nhân lao động, thì có thể cho phép áp dụng tỷ lệ căn hộ có diện tích nhỏ cao hơn.

Nhu cầu đối với căn hộ có diện tích nhỏ tại nhiều địa phương đang cao

Theo Bộ Xây dựng, quy định trước đây, nhà chung cư phải có thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ không quá 45m2. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có nhiều địa phương, doanh nghiệp đã gửi văn bản đến Bộ Xây dựng đề nghị cho phép đầu tư xây dựng nhà ở thương mại với diện tích 30-40m2. Thực tế cũng cho thấy, nhu cầu về căn hộ có diện tích nhỏ dưới 45m2 để phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ 2-3 người người tại các đô thị lớn, các khu vực phát triển khu công nghiệp là tương đối nhiều và đã được đầu tư xây dựng tại một số địa phương.

Bên cạnh đó, Luật Nhà ở năm 2014 đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối là 45m2 đối với căn hộ chung cư thương mại. Trong đó, quy định về tiêu chuẩn đối với căn hộ chung cư thương mại được quy định tại khoản 2 điều 24 như sau: “Đối với căn hộ chung cư thì phải có thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng”.

Hiện nay, các quy chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành chưa có quy định giới hạn diện tích đối với căn hộ chung cư. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư, trong đó sẽ có quy định diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư thương mại.

Từ các căn cứ nêu trên, Bộ Xây dựng cho rằng, trong thời gian chờ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, đối với căn hộ chung cư thương mại thì có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m2 (tương đương quy định hiện hành về diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư nhà ở xã hội) và bảo đảm thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín.

Về nội dung kiến nghị của TP. Hồ Chí Minh cho rằng, căn hộ nhỏ (dưới 45m2/căn hộ) sẽ làm gia tăng dân số, tăng áp lực về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phá vỡ quy hoạch được duyệt. Bộ Xây dựng nhận thấy, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự, mỹ quan đô thị không chỉ phụ thuộc vào quy định tiêu chuẩn diện tích tối thiểu căn hộ chung cư mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước trên thế giới đã cho phép xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ, như: Hàn Quốc (14m2), Pháp (15m2), Thái Lan (15-20m2). Song, các quốc gia này vẫn thực hiện tốt việc quản lý dân số, quản lý quy hoạch kiến trúc và bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các đô thị.

Văn bản của Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, trong trường hợp cần kiểm soát, quản lý quy hoạch và dân số đô thị theo điều kiện đặc của của địa phương trong khi Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư chưa được ban hành thì UBND TP. Hồ Chí Minh có thể nghiên cứu ban hành quy định về diện tích tối thiểu căn hộ chung cư thương mại để áp dụng trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc ban hành tiêu chuẩn diện tích tối hiểu đối với căn hộ thương mại cần kết hợp tạo điêu kiện cho doanh nghiệp và cá nhân xây dựng nhà ở với giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn./.