Cụ thể, trong tổng số 859,835 thí sinh đăng ký dự thi này, số thí sinh đăng ký xét tuyển là 643.151 thí sinh, chiếm 74,8%; thí sinh tự do là 79.714 thí sinh, chiếm 9,27%.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có khoảng 859,835 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2017

Thông tin tư Bộ Giáo dục và Đào tạo còn cho thấy, tỉ lệ chọn các bài thi của thí sinh cụ thể như sau: Số thí sinh đăng ký chọn bài thi khoa học tự nhiên là 321.451 thí sinh, chiếm 37,39%; số lượng chọn bài thi khoa học xã hội là 417.334 thí sinh, chiếm 48,54%; còn số thí sinh đăng ký cả 2 bài thi là 71.046 thí sinh, chiếm 8,26%.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 620.260 hồ sơ đăng ký dự thi được nhập lên hệ thống, đạt khoảng 96,44% so với đăng ký xét tuyển.

Trong đó, nguyện vọng 1 là 620.260 (chiếm 100%); nguyện vọng 2 là 537.054 (chiếm 86,59%); nguyện vọng 3 là 433.612 (chiếm 69,91%); nguyện vọng 4 là 312.035 (chiếm 50,31%); nguyện vọng 5 là 214.288 (chiếm 34,55%); nguyện vọng còn lại là 368.320 (chiếm 59,38%).

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày cuối cùng thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017 (tính đến 17 giờ ngày 20/04), số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm nay chiếm tới 75% thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn năm trước. Đồng thời, hầu hết tại các địa phương đã cơ bản hoàn thành nhập dữ liệu, đảm bảo đúng tiến độ đăng ký dự thi theo quy định./.