Các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh giữ vững nhịp điệu tăng trưởng và phát triển
Cổng ngoài KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Như nhiều tỉnh, thành trong cả nước, năm 2021 Tỉnh Tây Ninh nói chung và các khu kinh tế cửa khẩu (KKT) và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Tỉnh nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh Covid-19. Vượt qua những tác động tiêu cực trên, năm 2021, Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh (Ban Quản lý) cùng các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp đã nỗ lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phát triển các KKT, KCN, vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh

Các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh giữ vững nhịp tăng trưởng và phát triển
KCN Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh

Năm 2021, Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh đã cấp mới 17 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 248,72 triệu USD và 30,3 tỷ đồng (gồm 14 dự án FDI và 03 dự án DDI); điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 21 dự án, với tổng vốn điều chỉnh tăng là 642,09 triệu USD và 2.593 tỷ đồng.

Lũy kế vốn thu hút đầu tư vào các KKT, KCN Tây Ninh trong năm 2021 đạt 1004,89 triệu USD, vượt 43,56% so kế hoạch (700 triệu USD).

Đến nay, có 367 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (trong đó có 270 dự án FDI và 97 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.764,96 triệu USD và 20.174,57 tỷ đồng.

Hiện nay trong các KKT, KCN Tỉnh có 297 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT Tây Ninh cơ bản ổn định, với các chỉ tiêu chính đạt được: Kim ngạch xuất khẩu đạt 4.428,60 triệu USD, tăng 0,53% so cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.583,22 triệu USD, tăng 31,61% so cùng kỳ; Doanh thu công nghiệp đạt 4.651,58 triệu USD, tăng 5,43% so cùng kỳ.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh giữ vững nhịp điệu tăng trưởng và phát triển
Cổng ngoài KCN Phước Đông, tỉnh Tây Ninh

Với vai trò, nhiệm vụ quản lý và phát triển các KKT, KCN trên địa bàn, Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh tích cực tham mưu, đề xuất với UBND Tỉnh các cơ chế, chính sách phát triển các KKT, KCN.

Năm 2021 Ban đã hoàn thành dự thảo “Đề án quy hoạch phát triển KCN mới, KCN mở rộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, làm cơ sở để UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án trên. Đồng thời hoàn thành “Báo cáo định hướng chiến lược phát triển KKT cửa khẩu Mộc Bài trong giai đoạn mới” (về việc định hướng chiến lược phát triển KKT Cửa khẩu Mộc Bài trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) trình UBND Tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý không ngừng nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT trong các lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, quy hoạch, xây dựng, …được quan tâm đẩy mạnh và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan trong việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trên.

Đặc biệt công tác quản lý lao động trong điều kiện dịch bệnh có diễn biến phức tạp được Ban Quản lý quan tâm chú trọng, nhất là địa bàn quản lý tại cửa khẩu quốc tế có liên quan đến yếu tố nước ngoài vô cùng phức tạp. Ngay từ giai đoạn đầu xuất hiện dịch trên địa bàn Tỉnh, Ban Quản lý đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai của Tỉnh tới các KCN và các doanh nghiệp trong các KCN. Cùng với đó xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống Covid-19 và phương án xử lý tình huống khi có ca mắc Covid-19 trong KCN, cũng như kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN. Đồng thời tích cực đôn đốc các doanh nghiệp KKT, KCN chủ động và ứng phó linh hoạt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất.

Mặt khác, Ban tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh Tây Ninh và các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các KCN, KKT như: Hỗ trợ nhập cảnh đối với chuyên gia, nhà quản lý vào Việt Nam để đưa nhà máy đi vào sản xuất, góp phần tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác tuyển dụng đào tạo nghề cho người lao động...

Với những cố gắng vượt bậc trên đã giúp các doanh nghiệp KCN, KKT tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng trong năm 2021; đồng thời tạo việc làm cho 10.000 lao động, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh giữ vững nhịp điệu tăng trưởng và phát triển
Quan tâm phòng chống dịch Covid-19 trong các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh

Típ tục nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý KCN, KKT

Các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh giữ vững nhịp điệu tăng trưởng và phát triển
Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Theo Báo cáo của Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh, năm 2022 các KCN, KKT Tỉnh phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu sau: Tổng số vốn thu hút đầu tư đạt 800 triệu USD; Diện tích đất cho thuê đạt 100 ha; Kim ngạch xuất khẩu đạt 4.500 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.000 triệu USD; Doanh thu công nghiệp đạt 4.700 triệu USD; Nộp ngân sách nhà nước đạt 1.500 tỷ đồng; Tổng thu phí các phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát đạt 255 tỷ đồng.

Những năm gần đây, thu hút đầu tư vào các KCN, KKT của tỉnh Tây Ninh có chuyển biến đáng kể, đặc biệt Tỉnh đã thu hút được nhiều nguồn vốn FDI vào các KCN, KKT trên địa bàn. Giai đoạn 2016-2020, vốn FDI vào KCN, KKT Tây Ninh đạt 4.168,36 tỷ USD, đứng Top đầu các tỉnh, thành phố trên toàn quốc có tỷ lệ thu hút đầu tư FDI cao.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu và mục tiêu như kỳ vọng, Ban Quản lý KKT cho biết cần tiếp tục phát huy cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về KCN, đồng hành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Cùng với đó, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, một số nhiệm vụ cụ thể:

Đầu tư: Đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào KCN, KKT, chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ và thông qua các các nhà đầu tư là đối tác của Ban Quản lý và các doanh nghiệp đã và đang đầu tư thành công trong các KCN, KKT Tây Ninh. Tiếp tục phối hợp các công ty hạ tầng làm tốt công tác thu hút đầu tư. Thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án trên địa bàn KCN, KKT.

Quy hoạch, xây dựng: Rà soát, bổ sung quy hoạch mới các KCN trên địa bàn Tỉnh; Khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung KKT cửa khẩu Mộc Bài và KKT cửa khẩu Xa Mát đảm bảo theo quy trình pháp luật về công tác lập quy hoạch xây dựng và chương trình công tác năm 2022 của UBND Tỉnh; Triển khai lập quy hoạch chung KCN Hiệp Thạnh.

Đất đai: Rà soát quỹ đất công, xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại KKT cửa khẩu Mộc Bài; Triển khai đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Kho bãi, xuất nhập logistic tại KKT cửa khẩu Xa Mát; Tiếp tục rà soát các trường hợp đến hạn nộp tiền thuê đất hàng năm tại KKT cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát.

Môi trường: Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, đánh giá nguồn phát sinh khí thải, đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong KCN, KKT; Kiểm tra định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn KCN, KKT; Kiểm soát chất lượng môi trường trong KCN, KKT; Thực hiện chương trình quan trắc môi trường KKT.

Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thay đổi nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; Xử lý hồ sơ thủ tục về cấp Giấy phép môi trường theo quy định.

Kịp thời tuyên truyền, triển khai các văn bản, sự kiện liên quan lĩnh vực tài nguyên - môi trường trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý.

Lao động: Theo dõi tình hình phục hồi sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tham mưu UBND Tỉnh chính sách liên quan. Khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp phục hổi sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19. Hỗ trợ các Trung tâm y tế và UBND thị xã triển khai tiêm vắc xin cho người lao động nước ngoài và Việt Nam.

Phối hợp với sở, ngành chức năng trong Tỉnh hướng dẫn thực hiện thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong quá trình tham gia phục hồi sản xuất. Tăng cường phối hợp với các Trung tâm giới thiệu việc làm, đoàn thanh niên, các địa phương triển khai tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp KCN, KKT.

Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định pháp luật lao động. Tăng cường công tác quản lý lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn. Kiểm tra các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các chính sách về lao động, tiền lương đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Theo dõi diễn biến quan hệ lao động nhằm hạn chế tranh chấp lao động làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong các KCN, KKT.

Quản lý cửa khẩu: Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu phí tại hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, triển khai thu phí tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Tổ chức sắp xếp lại bộ máy Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh theo Đề án mới; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của viên chức, nhân viên thu phí của đơn vị năm 2022.

Các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh giữ vững nhịp điệu tăng trưởng và phát triển
Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung, huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh