Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính từ ngày 01-19/11, có tổng cộng 20 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước, với tổng giá trị phát hành là 10.279 tỷ đồng.

Trong 3 tuần đầu tháng 11/2021, ngân hàng và bất động sản là 2 nhóm ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất, với giá trị lần lượt đạt 5.050 tỷ đồng và 2.274 tỷ đồng, chiếm 49% và 22% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Trong nhóm ngân hàng, đáng chú ý là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thực hiện tới 5 đợt phát hành, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, lãi suất 3,7%/năm nhằm tăng vốn hoạt động.

Với nhóm bất động sản, đợt phát hành trái phiếu có giá trị lớn nhất đến từ Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest (690 tỷ đồng), với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5%/năm, đảm bảo bằng cổ phiếu cho mục đích tăng vốn và đầu tư.

Các ngân hàng huy động 5.050 tỷ đồng trái phiếu

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo ngành. Nguồn: VBMA

Ngoài ra, nhiều đợt phát hành trái phiếu trong tháng 9, 10/2021, nhưng đến nay mới hoàn thành và công bố, trong đó đáng chú ý là các thương vụ gọi vốn với giá trị lớn như: Công ty cổ phần Tập đoàn R&H với 3 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (tổng vốn huy động đạt 2.500 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (1.000 tỷ đồng), Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico (2.000 tỷ đồng).

Các ngân hàng huy động 5.050 tỷ đồng trái phiếu
Nhiều doanh nghiệp gọi vốn qua kênh trái phiếu trong 3 tuần đầu tháng 11/2021. Nguồn: VBMA

Từ nay đến cuối năm, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch gọi vốn qua kênh trái phiếu. Chẳng hạn như Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã phê duyệt phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, với lãi suất 11%/năm cho trái phiếu được bán lại trước hạn và 12% cho trái phiếu không được bán lại trước hạn, kỳ hạn 3 năm trong quý IV/2021. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chương Dương cũng đã phê duyệt phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với lãi suất 11%/năm, kỳ hạn 3 năm, với mục đích bổ sung vốn, đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và các cơ sở đào tạo…

Để tăng cường kiểm soát rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cùng với việc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tăng cường các biện pháp thanh, kiểm tra, mới đây Ngân hàng Nhà nước đưa ra quy định mới tại Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/1/2022), theo hướng siết ngân hàng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỉ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp. Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có các mục đích: để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành; để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; để tăng quy mô vốn hoạt động…

Cũng theo Thông tư 16/2021/TT-NHNN, tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

Tổ chức tín dụng khi thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp có trách nhiệm ttheo dõi, giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành; trường hợp phát hiện doanh nghiệp phát hành sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu không đúng mục đích tại phương án, cam kết với tổ chức tín dụng, thì tổ chức tín dụng yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước hạn./