(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15, tháng 5 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trương Khánh Vĩnh Xuyên , Phan Anh Tú

Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ