TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG, TRẦN PHẠM YẾN TRÂM, HÀ THỊ QUỲNH TRANG,

MÃ HOÀNG QUỐC NHẬT, NGUYỄN BẢO TRÍ NHÂN, PHAN QUỲNH NHƯ

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây