(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Bùi Văn Trịnh

Trường Đại học Cửu Long

NGUYỄN THỊ THU LOAN

Học viên cao học Trường Đại học Tây Đô