Tiếp tục chương trình của phiên họp thứ 24, hôm nay (ngày 15/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Tham gia thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích liều lượng, mức độ, thời hạn của biện pháp giảm thuế, đánh giá kỹ lưỡng tình tình thực tế và tác động dự kiến tới nền kinh tế.

Đối với cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu cho rằng cần đưa ra những chính sách đủ mạnh, vượt trội với thời hạn nhất định để tạo điều kiện cho Thành phố có sự phát triển đột phá hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng các chính sách đưa ra, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, có sự kết nối đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo phù hợp, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần có cơ chế đặc thù đủ mạnh để tạo đột phá cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Cần có cơ chế đặc thù đủ mạnh để tạo đột phá cho TP. Hồ Chí Minh phát triển

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cần có cơ chế đặc thù đủ mạnh để tạo đột phá cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu Quốc hội. Một số ý kiến của các đại biểu đề nghị nới rộng mức độ và thời gian giảm thuế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn kỹ lưỡng và có sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để nhìn nhận rõ tình hình kinh tế, tài chính, ngân sách để đưa ra chính sách phù hợp, thận trọng. Việc áp dụng mức giảm thuế này cho năm sau sẽ được tiếp tục xem xét kỹ lưỡng tại Kỳ họp tháng 10 để đảm bảo thận trọng, chắc chắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cần có cơ chế đặc thù đủ mạnh để tạo đột phá cho TP. Hồ Chí Minh phát triển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và sự chuẩn bị của các cơ quan hữu quan

Đối với dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát kỹ lưỡng và Kiểm toán Nhà nước xem xét kết quả rà soát thu, chi ngân sách; Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước phối hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, ông Vương Đình Huệ đánh giá cao dự thảo Nghị quyết và sự chuẩn bị của các cơ quan hữu quan. Đề nghị trong Báo cáo tiếp thu, giải trình cần làm rõ thêm cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, quy định về hợp đồng BT phải thật sự chặt chẽ, kín kẽ để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật…/.