Chăn nuôi phát triển ổn định, sản xuất lâm nghiệp gặp bất lợi do thời tiết nắng nóng kéo dài
Chăn nuôi phát triển ổn định, sản xuất lâm nghiệp gặp bất lợi do thời tiết nắng nóng kéo dài

Cụ thể về nông nghiệp, tính đến ngày 15/7/2023, cả nước gieo cấy được 1.194,4 nghìn ha lúa mùa, bằng 105,8% cùng kỳ năm trước. Đối với lúa hè thu, cả nước gieo cấy được 1.905,3 nghìn ha, bằng 99,9% cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, chăn nuôi trâu, bò trong tháng ổn định. Chăn nuôi lợn và gia cầm hồi phục, người chăn nuôi chủ động được nguồn giống và giá thịt lợn hơi tăng trong những tháng gần đây. Tính đến ngày 24/7/2023, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm và dịch viêm da nổi cục còn ở Tiền Giang; dịch tả lợn châu Phi còn ở 8 địa phương chưa qua 21 ngày. Đáng chú ý là từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 5 ổ dịch bệnh nhiệt thán tại Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và hiện nay còn ở Lai Châu chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, tháng 7/2023, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 13 nghìn ha, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước do nắng nóng kéo dài, ít mưa dẫn đến một số diện tích rừng trồng mới bị ảnh hưởng; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,1 triệu cây, tăng 4,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.688,9 nghìn m3, giảm 1,6%. Tính chung 7 tháng năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 138,5 nghìn ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 52,1 triệu cây, tăng 4,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 10,5 triệu m3, tăng 2,8%.

Trong tháng 7/2023, diện tích rừng bị thiệt hại là 180,8 ha, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 90,8 ha, tăng 24,7%; diện tích rừng bị cháy là 90 ha, gấp 4,3 lần. Tính chung 7 tháng năm 2023, cả nước có 1.348,8 ha rừng bị thiệt hại, tăng 92,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 715,5 ha, tăng 9,3%; diện tích rừng bị cháy là 633,3 ha, gấp 14 lần.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 7/2023 ước đạt 823,1 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 576,4 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm đạt 134,9 nghìn tấn, tăng 3,7%; thủy sản khác đạt 111,8 nghìn tấn, tăng 2,9%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 474,7 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 298,2 nghìn tấn, tăng 3,1%; tôm ước đạt 123,4 nghìn tấn, tăng 3,9%. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 348,4 nghìn tấn, tăng 1,6%, trong đó: Cá đạt 278,2 nghìn tấn, tăng 1,5%; tôm đạt 11,5 nghìn tấn, tăng 1,8%, thủy sản khác đạt 58,7 nghìn tấn, tăng 1,9%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản ước đạt 5.093,6 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 3.669,6 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 673 nghìn tấn, tăng 3,5%; thủy sản khác đạt 751 nghìn tấn, tăng 1,3%./.