Thực hiện Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 (tháng 8/2023).

Theo đó, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày làm việc (ngày 15/8) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Trên cơ sở tiêu chí, trình tự, thủ tục lựa chọn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định 2 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Với nhóm vấn đề thứ nhất: Lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, nội dung chất vấn sẽ tập trung vào việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội; giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Chất vấn về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chịu trách nhiệm chính trả lời nhóm vấn đề thứ nhất

Nội dung chất vấn còn xoay quanh thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

Với nhóm vấn đề thứ hai: Lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản (thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá...).

Nội dung chất vấn còn xoay quanh vấn đề về hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản; việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.

Chất vấn về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chịu trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề chất vấn thứ hai

Đối với 2 nhóm vấn đề trên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường… cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phiên chất vấn sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong quá trình chất vấn, đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận đối với người trả lời chất vấn, để làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện…/.