Theo Tổng cục Thống kê, IIP tháng 10/2022 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2022, IIP ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6% (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,1%), đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,8%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của ngành công nghiệp
IIP tháng 10/2022 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước

IIP 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước (Trà Vinh giảm 25%; Hà Tĩnh giảm 15,6%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/10/2022 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 10,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Nhận định về sản xuất công nghiệp trong những tháng qua, tại họp báo thường kỳ quý III/2022 của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận định, điểm sáng trong sản xuất công nghiệp là các ngành sản xuất đã bước vào giai đoạn phục hồi tính cực, cơ bản nối lại được các chuỗi cung ứng, cả sản lượng và số lượng đơn hàng mới đều tăng, sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu. IIP tăng ở 61/63 địa phương. Đồng thời, đảm bảo các cân đối lớn như: đảm bảo đủ điện, xăng dầu, nguyên vật liệu cơ bản cho sản xuất, tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, những tháng cuối năm, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh để đưa các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng đi vào vận hành; tổ chức kết nối cho các doanh nghiệp trong tìm kiếm nguyên vật liệu phù hợp, tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn toàn cầu.../.