Cơ quan thống kê quốc gia nhận định, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, thêm vào đó số ngày làm việc của tháng 1 năm nay nhiều hơn năm trước, nên chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2021 tuy giảm 3,2% so với tháng trước, nhưng ước tính tăng cao 22,2% so với cùng kỳ năm trước (Bảng).

Bảng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2021

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cũng so với cùng kỳ năm trước, trong tháng 1/2021, ngành chế biến, chế tạo tăng 27,2%, đóng góp 21,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,3%, đóng góp 1,5 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6,2%, làm giảm 1 điểm phần trăm (Bảng).

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành trọng điểm có chỉ số sản xuất tháng 1 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: sản xuất kim loại tăng 48,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 42,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38%; sản xuất xe có động cơ tăng 36,9%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 34,4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 32,7%...

Ngoài ra, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 01/2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: tivi các loại tăng 106,2%; linh kiện điện thoại tăng 71,5%; thép cán tăng 63,4%; sắt, thép thô tăng 38,8%; ô tô tăng 38,2%; xi măng tăng 35,8%...

Bên cạnh đó, một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước: Phân u rê tăng 4,4%; nước máy thương phẩm tăng 3,7%; than sạch tăng 3,1%; giày, dép da tăng 3%; thép thanh, thép góc tăng 2,2%; bột ngọt tăng 1,7%; khí hóa lỏng LPG giảm 0,1%; dầu thô khai thác giảm 12,5%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 15,1%; xăng dầu các loại giảm 52,4%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2021 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,4% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,7%; doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 2,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0,8%.

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng và ngành chế biến, chế tạo giảm 1,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,5%./.